Autor Miroslav Illéš

Milovník outdooru, automobilov a technológií. Z oblasti technológií sa venujem prevažne smarthome/bezpečnostným systémom, fotoaparátom a modernému outdoor vybaveniu. Svet automobilov, motoriek a strojov ma fascinuje od detstva – priťahuje ma úplne všetko, čo má kolesá (alebo pásy).

1 2 3 4 5 6 12