Softvér je základom budúcnosti mobility.

Žiadna iná spoločnosť sa nemôže rovnať riešeniam a technológiám, ktoré ponúka Bosch pre softvérovo definované vozidlá vo všetkých oblastiach – od centrálnych počítačov vo vozidle cez cloudové riešenia až po polovodiče.

Bosch ťaží zo svojej sily nielen v oblasti automobilového softvéru, ale aj v oblasti hardvéru, ktorý je pre neho nevyhnutný, a už teraz zaznamenáva silný rast v oblasti počítačov pre vozidlá. Len v rámci počítačov na asistenciu vodiča a infotainmentu očakáva spoločnosť v roku 2026 obrat vo výške 3 miliárd eur. Celkovo je obchodný vývoj pre spoločnosť Bosch pozitívny, hoc obchodné prostredie zostáva i naďalej nestabilné a náročné.

V obchodnej oblasti Mobility sa v roku 2023 očakáva nárast obratu o 10 % . Súčasťou tohto rastu je nielen vplyv zmien v cenách, ale tiež výrazné zvýšenie objemu. „Bosch sa v softvéri vyzná a využíva ho k utváraniu budúcnosti mobility. Vďaka našim technológiám sa softvérovo definované vozidlá stanú realitou a dostanú sa na cesty,“ povedal Dr. Stefan Hartung, predseda predstavenstva spoločnosti Bosch, na veľtrhu IAA Mobility 2023 v Mníchove.

„V softvérovo definovanej budúcnosti mobility bude zásadný nielen hardvér, ale tiež súhra softvéru z rôznych zdrojov,“ vysvetlil Hartung. Bosch sa viac ako kedykoľvek predtým profiluje aj ako softvérová firma pre mobilitu, a zároveň ďalej rozvíja svoje odborné znalosti v oblasti hardvéru. V rámci tohto úsilia spoločnosť reorganizuje svoju obchodnú oblasť Mobility, a to s účinnosťou od 1. januára 2024. Tým sa posilní spolupráca medzi jednotlivými divíziami. Iba v oblasti mobility zamestnáva Bosch 38 000 softvérových vývojárov – viac ako ktorákoľvek iná spoločnosť v automobilovom priemysle.

Softvér Bosch zvyšuje bezpečnosť a mieru udržateľnosti mobility

Softvérovo definované vozidlá vyžadujú novú centralizovanú IT a elektronickú architektúru. Bosch je jednou z mála spoločností, ktorá túto architektúru vyvíja, a ktorá vie, ako viesť interakciu medzi automobilovou elektronikou a cloudom. Bosch ponúka softvér, ktorý nie je závislý na hardvéri a beží na čipoch rôznych výrobcov. Výsledkom toho je napríklad špeciálny midlvér pre asistenčné systémy vodičov a systémy automatizovaného riadenia, ktorý rovnako pomáha oddeliť softvér od hardvéru. Vozidlá, pri ktorých je počiatočným bodom návrhu a vývoja softvér, môžu vodičom poskytnúť personalizovaný a digitálny zážitok z jazdy. Nové funkcie v oblastiach, ako je asistencia vodiča, je možné do vozidla pridávať na diaľku prostredníctvom aktualizácií softvéru. „Zvykli sme si na neustále aktualizácie našich inteligentných zariadení. Aj automobily by mali mať možnosť kedykoľvek získať nové funkcie, a to bez ohľadu na prípadné facelifty alebo zmeny modelov. Vďaka riešeniam Bosch pre automobilový softvér budú automobily schopné viacerých úkonov,“ povedal Dr. Markus Heyn, člen predstavenstva a predseda predstavenstva oblasti Mobility. „To preto, že softvér je kľúčom k ďalšiemu zvyšovaniu pohodlia a miery udržateľnosti,“ pokračoval. V elektromobiloch napríklad softvér zjednodušuje prepojený energetický a tepelný manažment, čím skracuje dobu nabíjania batérií až o 20 percent.

Obchod v oblasti elektromobility sa pre spoločnosť Bosch vyvíja dobre. Spoločnosť je na dobrej ceste dosiahnuť v roku 2026 obrat vo výške 6 miliárd eur. Už v minulom roku sa spoločnosti Bosch podarilo zvýšiť výrobu komponentov pre elektromobily o približne 50 %. V roku 2023 sa výroba samotných elektromotorov zdvojnásobí. Softvér Bosch zohráva kľúčovú úlohu aj v širšom odvetví elektromobility – napríklad v automatizovaných systémoch recyklácie batérií. Softvér nielenže dokáže identifikovať pôvod a stav batérií, ale tým, že užívateľov vedie jednotlivými krokmi procesu, umožňuje tiež rýchlu a bezpečnú demontáž batériových sád.

Nový koncept ovládania nezávislý na hardvéri

Napriek tomu, že sa hardvérové a softvérové inžinierstvo od seba oddeľujú, sú si zároveň pre seba vzájomným prínosom. To je zjavné najmä pri moderných systémoch ochrany proti nehodám, ako je nová generácia ESP. Kľúčovou inováciou je nová koncepcia riadenia Vehicle Dynamics Control 2.0. Tento softvér môže zasahovať nielen do brzdového systému, ale tiež do elektrického hnacieho ústrojenstva a elektrického riadenia. To prináša menej protichodných zásahov a kratšiu brzdnú dráhu, a tým aj väčšiu bezpečnosť pre vodičov. Hlavnou výhodou pre výrobcov automobilov je, že nový riadiaci systém môže byť integrovaný buď do centrálneho počítača vozidla, alebo do riadiacej jednotky ESP a v budúcnosti bude k dispozícií ako samostatný softvérový balíček. Bude súčasťou riadenia pohybu vozidla, čo je softvérové riešenie, ktoré koordinuje všetky aspekty pohybu vozidla centrálnym riadením bŕzd, riadenia, hnacieho ústrojenstva a podvozku.

Priemyslová technológia Bosch v rámci celého hodnotového reťazca

Softvér Bosch nezmení iba riadenie, ale tiež spôsob výroby vozidiel. Spoločnosť napríklad zabezpečuje dodávateľské reťazce v automobilovom priemysle pomocou riešení na sledovanie a dohliadanie. Tým, že toto riešenie zaznamenáva polohu a stav prepravných debien v reálnom čase, zaisťuje transparentné a bezpečné sledovanie. Softvér Nexeed pre Priemysel 4.0 pomáha výrazne znížiť poruchovosť výrobkov v továrňach na výrobu batériových článkov zo súčasnej úrovne, ktorá sa pohybuje medzi 10 až 15 percentami. Okrem toho môže spoločnosť Bosch využívať umelú inteligenciu (AI) k včasnému odhaleniu anomálií a chýb vo výrobe automobilov, čím sa znižujú výrobné náklady. Bosch už takýto AI softvér používa v 50 vlastných závodoch. V závode spoločnosti v tureckej Burse už tento softvér pomohol znížiť výrobné náklady o takmer 10 percent.

Značky:

Komentáre sú uzavreté