Zdieľané kolobežky a elektrické skútre naštartovali  v Poprade. Šikovný systém motivuje bezplatnými minútami ukončovať jazdy v nabíjacích staniciach po celom meste. Šetrí sa tak životné prostredie aj pomáha udržiavať poriadok na uliciach.

Elektrické skútre v Poprade.

Elektrické skútre v Poprade. Zdroj: Antik

V Poprade za účasti primátora a spustila riešenie pre trvalo udržateľnú zdieľanú mobilitu spoločnosť Antik. Samospráva spolu s prevádzkovateľom vybudovala sieť nabíjacích staníc v celom meste. Slúžia na ukončovanie jázd zdieľaných elektrických kolobežiek, e-bicyklov a skútrov. Cieľom je eliminovať častý problém zdieľanej dopravy – pohodené alebo nesprávne zaparkované zariadenia blokujúce dopravu alebo brániace chodcom v pohybe. Až 21 vybudovaných nabíjacích staníc má dnes pripravenú kapacitu pre 100 vozidiel naraz. V najbližších týždňoch sa ich počet zdvojnásobí. Do popradských ulíc aktuálne pribudlo 30 kolobežiek, 10 moderných skútrov a v priebehu júna pribudne aj 30 elektrických bicyklov.

Takto vyzerá nabíjacia stanica:

Takto vyzerá nabíjacia stanica: Zdroj: Antik

Nabíjanie na stanici sa aktivuje automaticky, nabíjačka sama rozpozná pripojené vozidlo a začne ho dobíjať. Za každé ukončenie v nabíjacej stanici dostanete 5 minút na ďalšiu jazdu zadarmo, pri ukončení jazdy kolobežky s nízkym stavom batérie (pod 20 %) v nabíjačke bude celá táto jazda zadarmo. Dostupné nabíjacie body v jednotlivých nabíjačkách si môžete pozrieť v aplikácii Antik Smartway. Tá je pre operačné systémy iOS a Android a tiež na stránke www.antiksmartway.sk .

Ak vrátite skúter do nabíjacej stanice, dostanete 5 minút jazdy zadarmo.

Ak vrátite skúter do nabíjacej stanice, dostanete 5 minút jazdy zadarmo. Zdroj: Antik

Cena jazdy na e-kolobežke je 5 centov za minútu pre klientov Antiku a 10 centov pre všetkých ostatných, na e-skútri 10 centov (15 centov ak nie ste klient Antiku). Pre tých, ktorí sú už zapojení do zdieľania Verejný bicykel sa zložený depozit započítava – nie je teda potrebné ho platiť znova. Rovnako sa kredit dá použiť na všetky dopravné prostriedky od Antiku.

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.

Nechajte nám správu