Zdieľané kolobežky a elektrické skútre naštartovali  v Poprade. Šikovný systém motivuje bezplatnými minútami ukončovať jazdy v nabíjacích staniciach po celom meste. Šetrí sa tak životné prostredie aj pomáha udržiavať poriadok na uliciach.

Elektrické skútre v Poprade.

Elektrické skútre v Poprade. Zdroj: Antik

V Poprade za účasti primátora a spustila riešenie pre trvalo udržateľnú zdieľanú mobilitu spoločnosť Antik. Samospráva spolu s prevádzkovateľom vybudovala sieť nabíjacích staníc v celom meste. Slúžia na ukončovanie jázd zdieľaných elektrických kolobežiek, e-bicyklov a skútrov. Cieľom je eliminovať častý problém zdieľanej dopravy – pohodené alebo nesprávne zaparkované zariadenia blokujúce dopravu alebo brániace chodcom v pohybe. Až 21 vybudovaných nabíjacích staníc má dnes pripravenú kapacitu pre 100 vozidiel naraz. V najbližších týždňoch sa ich počet zdvojnásobí. Do popradských ulíc aktuálne pribudlo 30 kolobežiek, 10 moderných skútrov a v priebehu júna pribudne aj 30 elektrických bicyklov.

Takto vyzerá nabíjacia stanica:

Takto vyzerá nabíjacia stanica: Zdroj: Antik

Nabíjanie na stanici sa aktivuje automaticky, nabíjačka sama rozpozná pripojené vozidlo a začne ho dobíjať. Za každé ukončenie v nabíjacej stanici dostanete 5 minút na ďalšiu jazdu zadarmo, pri ukončení jazdy kolobežky s nízkym stavom batérie (pod 20 %) v nabíjačke bude celá táto jazda zadarmo. Dostupné nabíjacie body v jednotlivých nabíjačkách si môžete pozrieť v aplikácii Antik Smartway. Tá je pre operačné systémy iOS a Android a tiež na stránke www.antiksmartway.sk .

Ak vrátite skúter do nabíjacej stanice, dostanete 5 minút jazdy zadarmo.

Ak vrátite skúter do nabíjacej stanice, dostanete 5 minút jazdy zadarmo. Zdroj: Antik

Cena jazdy na e-kolobežke je 5 centov za minútu pre klientov Antiku a 10 centov pre všetkých ostatných, na e-skútri 10 centov (15 centov ak nie ste klient Antiku). Pre tých, ktorí sú už zapojení do zdieľania Verejný bicykel sa zložený depozit započítava – nie je teda potrebné ho platiť znova. Rovnako sa kredit dá použiť na všetky dopravné prostriedky od Antiku.

Nechajte nám správu