Počas našej návštevy vo výrobnom závode BMW v Mníchove sme mali možnosť prezrieť si modernú lakovňu. Je to plne automatizovaná linka, v ktorej dostávajú vozidlá BMW svoju finálnu podobu karosérie. Prezrieť si ju, bol skutočný zážitok.

Karoséria sa pohybuje na páse a roboty rozpoznávajú jej povrch. Strieka sa z farebných kaziet

Táto lakovňa je jednou z najmodernejších na svete, BMW na jej spustenie vynaložilo doteraz 220 miliónov eur. Tunajšia výroba je mimoriadne ekologická, výrobný závod sa totiž nachádza v širšom centre tejto bavorskej metropoly a v jej okolí žije asi 20 000 ľudí.

Lakovňa je tiež žiarivým príkladom uplatnenia princípu Industry 4.0. Od prvého nalakovaného auta sú všetky údaje uschovávané vo firemnom cloude a priebežne sú vyhodnocované. Spracovaním obrovského množstva údajov a ich priebežným vyhodnocovaním sa dokázalo v minulosti nemožné. Spotreba zemného plynu a emisie CO2 sa znížili počas troch rokov približne o polovicu a spotreba elektriny o viac ako štvrtinu (27 %).

V prípade rozpoznania problému sa ihneď upraví pohyb striekacej hlavy robota

Počítače pritom priebežne vyhodnocujú kvalitu nalakovania karosérie. Robí sa špeciálnymi kontrolnými robotmi s optickým rozpoznaním povrchu pri silnom svetelnom zdroji. Roboty dokážu rozpoznať chyby v nanesení laku, ktoré ľudské oko ani nepostrehne. Následne sa analyzuje, čo spôsobilo danú poruchu, pričom sa vyhodnocujú údaje z robotov, ktoré naniesli farbu na karosériu. Obyčajne sa potom upraví sklon striekacích hlavíc alebo ich pohyb.

Zozbierané údaje v lakovni v Mníchove sa následne využívajú v iných lokalitách BMW po celom svete – dnes je to v 31 závodoch v 14 krajinách, najviac v Nemecku. Dôsledné uplatňovanie princípu Industry 4.0 tu prinieslo miliónové úspory na farbe, pracovnom čase ale i reputácii automobilky. Využitie Industry 4.0 tiež zvyšuje flexibilitu procesného toku. Linka sa ľahko prispôsobí variabilným požiadavkám na dodávky a tiež umožňuje prediktívnu automatizovanú údržbu zariadení.

V lakovni samozrejme pracujú aj ľudia a my sme mali možnosť sa s nimi rozprávať. Ich úloha je predovšetkým odstraňovať chyby, ktoré akosi patria k práci robotov. Stane sa, že niektorá časť povrchu nie je nalakovaná perfektne a treba ju opraviť. Najbežnejší spôsob, ako sa to robí, je prelakovanie danej časti a ručné vyhladenie náteru.

Bez ľudí to nepôjde. Na výstupe je stále živý človek, ktorý je zodpovedný za kvalitu. Hneď môže aj napraviť drobné chybičky

Ako sme sa dozvedeli od zamestnancov, najväčší problém robí strieborná farba, ďalej výrazná žltá (tzv. Speak Yellow) a ohnivá červená (Ferrari Red). Rovnako náročná je však práca so všetkými matnými farbami, keďže tu lakovanie ako oprava chýb akosi neprichádza do úvahy. V lakovni pracuje približne 700 zamestnancov, sú to prevažne elektrotechnici v oblasti automatizačnej techniky či mechatroniky a lakovníci. Lakovňa pracuje nepretržite na tri smeny. V roku 2017 BMW v tomto závode vyrobilo 196 454 kusov automobilov. Sú to vozidlá BMW 3 Sedan a Touring, M4 Coupé, BMW 4 Series Coupé a limitované edície BMW M4 GTS, M4 DTM/M4 CS.

Čo prináša alebo môže priniesť Industry 4.0 pre automobilky na Slovensku?

Odpovedá Martin Morháč, riaditeľ SOVA Digital

Martin Morháč, riaditeľ SOVA Digital

Je potrebné si uvedomiť, že automobilky na Slovensku technologicky vôbec nezaostávajú za automobilkami v západnej Európe. Je pravdou, že zatiaľ na Slovensku nie je nainštalovaná žiadna taká rozsiahla prevádzka ako je spomínaná lakovňa BMW. Ale viaceré prevádzky je možné označiť ako pracujúce na princípoch Industry 4.0. Bežnými sú rozsiahle robotizované linky, autonómne dopravné systémy, zber dát z výroby, ich analyzovanie a preklápanie do riadenia výroby. Výsledkom je rast produktivity, pokles nákladov, úspora energií a lepšie vyťaženie existujúcich zdrojov.

O úrovni automobilového  priemyslu na Slovensku svedčí aj skutočnosť, že niekoľko dcér zahraničných firiem pôsobiacich na Slovensku v oblasti automobilového priemyslu je poverených pilotnými projektami implementácie Industry 4.0 v rámci svojich koncernov. Industry 4.0 je teda cestou pre automobilový priemysel na Slovensku, pokiaľ chce zostať konkurencieschopný.

Ako chápete pojem Industry 4.0 hlavne v súvislosti s automobilkami?

Odpovedá Lukáš Hatala, DXC Technology

Lukáš Hatala, DXC Technology

Industry 4.0 je skupina riešení a logistika. Začala ako iniciatíva Nemcov, jej cieľom bolo zabrániť vývozu výroby a výrobných služieb mimo Nemecka, ak existujú doma výrobné kapacity. Industry 4.0 je hlavne o tom, aby sa v podniku dobre spoznali výrobné kapacity. Nad týmito kapacitami, strojmi, logistikou treba urobiť digitálnu reprezentáciu a túto riadiť IT metódami. Následne treba urobiť federáciu výrobných kapacít, spoznať čo existuje vo fabrikách v regióne, v krajine a v Európskej únii a až potom sa pozerať po ďalších výrobných kapacitách napr. v Ázii.

Za pozvanie do výrobného podniku ďakujeme spoločnosti BMW

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.

Nechajte nám správu