Expo Dubaj 2020 sa bude konať v dňoch 1. októbra 2021 – 31. marca 2022. Uskutoční sa na ploche viac ako 438 hektárov, čo predstavuje rozlohu takmer 900 futbalových ihrísk.

Slovensko sa bude prezentovať formou národnej expozície na ploche s výmerou vyše 2 100 m2 v trojpodlažnom pavilóne, ktorý si prenajímame od organizátora. Prezentovaný obsah slovenskej expozície je zameraný na predstavenie moderných technológií v rôznych segmentoch mobility.

Areál EXPO Dubai 2020

Návštevníci z celého sveta, ktorých počet organizátori odhadujú na 25 miliónov, si v slovenskom pavilóne budú môcť pozrieť exponáty ako vodíkový autobus, vodíkové auto, vesmírny landrover, niektoré z lietadiel vyrábaných na Slovensku, ako aj model unikátneho projektu čistenia oceánov Ôsmy svetadiel.

„Máme ambíciu odprezentovať sa globálnemu publiku ako krajina vynaliezavosti, prirodzeného talentu a vlastných riešení, či už v oblasti mobility alebo udržateľnosti. S tým súvisia vodíkové technológie. Vodík je budúcnosť a my chceme byť na ňu pripravení, keďže jedným z efektov zavedenia vodíka ako paliva budúcnosti je výrazné zníženie emisií. Prezentovaním vodíkových technológií na tomto medzinárodnom fóre sa môžeme zviditeľniť ako relevantný hráč. To kopíruje aj Národnú vodíkovú stratégiu, ktorej realizácia sa po schválení vládou pripravuje,” povedal Richard Sulík, minister hospodárstva SR.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.

Nechajte nám správu