ŠKODA AUTO dôsledne podporuje digitalizáciu výroby. Ide o jednu z hlavných tém Stratégie 2025 ŠKODA AUTO. V závode na výrobu komponentov vo Vrchlabí česká automobilka začala používať plne autonómneho prepravného robota, ktorý je schopný sa sám učiť. Robot je schopný rozpoznávať prekážky na svojej trase po závode a v reálnom čase pri plánovaní svojej trasy zohľadniť aj ďalšie informácie z okolia. Ak je to nutné, zmení trasu tak, aby sa do cieľa dostal v najkratšom možnom čase. Robot tak prispieva k ďalšiemu zvyšovaniu bezpečnosti práce a efektivity prepravy v závode.

„Prvý plne autonómny robot v spoločnosti ŠKODA AUTO našiel uplatnenie zámerne práve v závode vo Vrchlabí. Tým sa znova potvrdzuje význam tohto závodu ako jednej z najmodernejších a technologicky najvyspelejších prevádzok,“ vraví člen predstavenstva spoločnosti ŠKODA AUTO za oblasť výroby a logistiky Michael Oeljeklaus. Ako ďalej dodáva: „S novým transportným systémom dôsledne pokračujeme v zavádzaní technologických inovácií v intenciách Industry 4.0.“

Transportný robot na jedenkrát premiestni až 130 kilogramov nákladu a samostatne si zvolí najvhodnejšiu trasu. Na rozdiel od doterajších automatických systémov nepotrebuje navádzanie prostredníctvom indukčnej slučky, magnetického pruhu alebo pomocou reflexných bodov. Aby sa robot naučil cestu, stačí ho len raz previesť trasou pomocou manuálneho ovládania cez tablet alebo ovládací joystick. Robot pritom samostatne sleduje okolie, zaznamenáva si zmeny a v prípade potreby si trasu samostatne upraví.

Premyslená moderná technika umožní autonómnemu robotovi rýchlu orientáciu: pomocou senzorov a laserových skenerov rozpozná vozidlá a pevné prekážky, ako aj osoby, ktoré mu križujú cestu. Samostatne rozpozná hrozbu kolízie a buď zastaví, alebo sa prekážke vyhne. Pokiaľ na svojej trase identifikuje opakujúcu sa prekážku, trvale zmení svoju trasu. Tento transportný systém je schopný doraziť do ktoréhokoľvek cieľa vo vrchlabskom závode, ktorý má rozlohu 16 000 m2.

Autonómny robot na trase medzi obrábacími strojmi a meracím strediskom denne absolvuje zhruba 120 jázd a najazdí pritom približne 35 kilometrov. Po úspešnej testovacej fáze robot už od júna 2018 funguje v pravidelnej prevádzke.

Rastúca výroba spoločnosti ŠKODA AUTO znamená vyššie vyťaženie závodu a hustú premávku dopravných prostriedkov v jej priestoroch. Autonómny robot tak prispieva k zvyšovaniu bezpečnosti práce a k významnému znižovaniu počtu pracovných úrazov.

Spoločnosť ŠKODA AUTO vo výrobe vsádza na moderné technológie z oblasti INDUSTRY 4.0, okrem iného napríklad aj na tzv. kooperujúce roboty. Tie sa vo Vrchlabí používajú vo výrobe priamo radených prevodoviek. Zásobovanie strojnými súčiastkami a prepravu prázdnych obalov do skladu zabezpečuje manipulačný robot. Súčasťou modernej prevádzky je IT systém „Transparentná továreň“.

ŠKODA AUTO definovala digitalizáciu ako jednu zo svojich priorít pre Stratégiu 2025. Ďalšími oblasťami rozvoja sú elektrifikácia modelovej palety značky ŠKODA, získavanie nových trhov a rozšírenie rozsahu podnikania z klasickej výroby automobilov o ďalšie služby, ktoré súvisia s mobilitou.

Nechajte nám správu