Boli sme na špeciálnej konferencii pod názvom Vodíková budúcnosť Slovenska, ktorej hlavným garantom bolo Ministerstvo hospodárstva SR a jedným z hlavných rečníkov Maroš Šefčovič.

Konferencie sa zúčastnilo tak 150 ľudí

Konferencie sa zúčastnilo tak 150 ľudí, konferenčná miestnosť hotela Devín bola plná

Počas konania konferencie sa začalo hovoriť o tom, že toto podujatie je skôr fórum, ktoré by sa malo opakovať každý rok. Na konferencii sa celkovo zisťovalo, na akej úrovni sa nachádza veda a výskum na Slovensku, ktoré firmy sa venujú výrobe vodíka a jeho spotrebovaniu, Veľkou výhodou vodíka je, že pri jeho spaľovaní vzniká ako odpadová látka len čistá voda, čo je nesmierne ekologické. Je to kľúč k tomu, aby sme vedeli aj na Slovensku zabezpečiť nízkouhlíkovú budúcnosť.

Vodíkové vozidlo vyrobené na Slovensku

Vodíkové vozidlo vyrobené na Slovensku

Slovensko sa podľa Richarda Sulíka chce venovať týmto technológiám veľmi intenzívne. Samotnej konferencie sa mimochodom zúčastnilo asi 150 ľudí. Hlavným rečníkom bol Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie. Hovoril o tom, že EÚ ide masívne podporiť vodíkové technológie a je na to vyčlenený zaujímavý balík peňazí. Tu teda Slovensko určite nesmie chýbať.

Podpredseda Európskej komisie, Maroš Štefčovič priu svojom prejave

Podpredseda Európskej komisie, Maroš Šefčovič priu svojom prejave

Richard Sulík na konci tejto konferencie predstavil 14 bodov, ktoré majú posunúť používanie vodíka na Slovensku vpred. Patrí sem napr. prioritné vybavenie patentov v tejto oblasti ako aj pridelenie podpory európskych fondov. Podobne ako sme mali podporu elektrických automobilov, Richard Sulík hovorí o podpore pri kúpe vodíkového auta a to opäť sumou 8000 eur na jedno vodíkové auto.

Akčný plán Richarda Sulíka pri tom, ako sa zo slovenska stane vodíková veľmoc

Akčný plán Richarda Sulíka pri tom, ako sa zo Slovenska stane vodíková veľmoc

Rovnako hovorí o podpore v oblasti budovania vodíkovej infraštruktúry a to v spolupráci so štátnou agentúrou SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra) a pološtátnou firmou SPP. Konkrétne by sa mali čerpacie stanice na vodík objaviť tam, kde sa dnes dá načerpať CNG ako palivo do vozidiel.

hospodárstva, Richard Sulík bol s konferenciou očividne spokojný

Minister hospodárstva, Richard Sulík bol s konferenciou očividne spokojný

Ministerstvo hospodárstva v tejto súvislosti začne hľadať jedno menšie okresné mesto na Slovensku, ktoré bude vzorom pre ostatné mestá v tom, ako sa dá realizovať mestská hromadná doprava výhradne pomocou vodíkových autobusov. Len pripomeňme, že vodík ako palivo je vhodný predovšetkým pre nákladné vozidlá a autobusy. Samozrejme, vodík sa dá dobre využiť aj pri osobných automobiloch. Ministerstvo hospodárstva pritom tento projekt zavedenia vodíkových autobusov kompletne zafinancuje práve cez agentúru SIEA a následne chce čerpať skúsenosti priamo z praxe.

Panelová diskusia počas konferencie

Panelová diskusia počas konferencie

Európska únika pritom nedávno schválila vodíkovú stratégiu a v Košiciach sa má zriadiť Centrum výskumu vodíkových technológií a bude to centrum s celoslovenskou pôsobnosťou.

 

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.

Nechajte nám správu