Výhody Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) bude už čoskoro môcť využívať ďalšia časť obyvateľov susedného kraja. Bratislavská integrovaná doprava, a.s. (BID) pripravuje rozšírenie IDS BK o ďalšie obce Trnavského kraja.

 K ďalšiemu rozšíreniu IDS BK dôjde v závere prvého polroka 2021. BID pripravuje ďalšiu integráciu vlakových a prímestských autobusových liniek na základe požiadavky a následnej dohody objednávateľov dopravy v IDS BK.

Rozšírenie integrácie vlakových liniek ZSSK:

  • Linka S20 až do Kútov (Bratislava – Malacky – Kúty)
  • Linky S60 a S65 až do Galanty ( Bratislava – Senec – Galanta)

Úplná integrácia prímestských autobusových liniek, ktoré objednáva BSK u dopravcu Slovak Lines:

  • Linka 566 až do Trnavy (Bratislava – Pezinok – Modra – Doľany – Trnava)
  • Linka 576 až do Horných Orešian (Bratislava – Pezinok – Modra – Doľany – Horné Orešany)
  • Linka 666 až do Trnavy (Senec – Blatné – Kaplna – Cífer – Hrnčiarovce n. Parnou – Trnava)

Plánované rozšírenie IDS BK nadväzuje na zapojenie železničnej stanice Trnava do IDS BK, ku ktorému došlo v lete 2019.

Po integrácii uvedených liniek budú môcť cestujúci využívať všetky výhody IDS BK.  To znamená, že dôjde k zrušeniu tzv. lomeného cestovného v prímestských autobusových linkách, ktoré jazdia aj v úsekoch mimo IDS BK. To cestujúcim umožní zakúpiť si jeden cestovný doklad, prípadne jeden predplatný cestovný lístok. Predplatný cestovný lístok na železničnú dopravu a tiež na prímestskú autobusovú či mestskú hromadnú dopravu v Bratislave budú môcť využívať napríklad aj cestujúci z Kútov, Pustých Úľan, Sládkovičova či Galanty.

Nechajte nám správu