S príchodom Nového roku má BMW pre vodičov pripravené špeciálne prekvapenie. Koncom decembra bude možné na displeji vozidla prehrávať animáciu – novoročné posolstvo doplnené o slávnostnú hudbu a sekvenciu ambientného osvetlenia.

Novoročná slávnostná animácia bude k dispozícii všetkým zákazníkom na zúčastnených trhoch s kompatibilne vybavenými vozidlami v termíne od 1. do 7. januára. Naštartovanie vozidla vyvolá zobrazenie špeciálneho bannera na Control Display obrazovke. Kliknutím na obrazovku sa následne aktivujete novoročný program, ktorý obsahuje animáciu na celej obrazovke so sprievodnou hudbou a svetelnou sekvenciou. Zákazníci budú mať tiež možnosť spustiť novoročný pozdrav manuálne, a to buď pomocou inteligentného personálneho asistenta BMW  („Hey BMW, Happy NewYear“) alebo pomocou aplikácie v ponuke vozidla, ktorá bude tiež dostupná na jeden týždeň. Novoročný banner sa objaví automaticky až trikrát po naštartovaní vozidla a bude prístupný kedykoľvek v ponuke Správy (Messages) po prvej aktivácii.

Podobná funkcia bude k dispozícii na vybraných trhoch aj na Vianoce. V tomto prípade možno slávnostný pozdrav opäť spustiť prostredníctvom inteligentného personálneho asistenta BMW pomocou oznámenia  “Hey BMW, Merry Christmas” (Hej BMW, Veselé Vianoce) alebo pomocou aplikácie v ponuke vozidla. Na príslušných trhoch bude možné automobilovú video správu prehrať po dobu siedmich dní.

Tieto slávnostné animácie budú k dispozícii v 41 krajinách po celom svete pre vozidlá vybavených operačným systémom BMW Operating System 7.0 (softvéru status 07/2020 alebo novší).

Značky:

Nechajte nám správu