V roku 2021 prekonali elektrické autá vďaka energii z nabíjacích staníc GreenWay vzdialenosť medzi Zemou a Mesiacom viac ako 100-krát! Spotreba 3 000 MWh v GreenWay na Slovensku a v Poľsku je štvornásobne vyššia ako v predchádzajúcom roku. Toto množstvo energie znamená, že vodiči najazdia celkovo viac ako 16 miliónov km bez emisií a ušetria tak planétu od viac ako 22 ton oxidov dusíka (NOx) a viac ako 3 600 ton oxidu uhličitého (CO2) ktoré by inak unikli do atmosféry.

GreenWay spustila v roku 2021 celkovo 150 nových nabíjacích staníc: 33 staníc na Slovensku a 117 v Poľsku. Spoločnosť má vo vlastnej sieti dokopy 447 verejných nabíjacích staníc, z toho 124 na Slovensku a 323 sa nachádza v Poľsku. V súčasnosti využíva nabíjaciu infraštruktúru s označením GreenWay v oboch krajinách takmer 28 000 zákazníkov. To je takmer trikrát viac ako na konci roku 2020.

Rekordný rok 2021

Tempo rastu GreenWay, a tým aj popularitu elektromobility, dokazujú rekordné štatistiky z konca roka:

  • Počet nových registrovaných zákazníkov v roku 2021:
  • V celej sieti: 17 587
  • Z toho na Slovensku: 2 396
  • Z toho v Poľsku: 15 191

Pre porovnanie: ku koncu roka 2020 bolo v sieti GreenWay zaregistrovaných niečo vyše 10 000 používateľov.

Rastúci záujem o verejnú nabíjaciu infraštruktúru je viditeľný aj na dynamike počtu nabíjacích relácií medziročne:

  • Počet nabíjacích relácií v roku 2021:
    • V celej sieti: 190 282
  • Z toho na Slovensku: 35 511
  • Z toho v Poľsku: 154 771

Pre porovnanie: v roku 2020 vodiči využili nabíjacie stanice GreenWay 65 266-krát.

Voľná energia v balíkoch služieb a nižšie ceny

V júni 2021 spoločnosť GreenWay predstavila nový cenník, ktorý zaviedol nielen zmenu sadzby za nabíjacie služby ale zároveň aj filozofickú zmenu v spôsobe spoplatnenia nabíjania na verejných nabíjacích staniciach.  Impulz pre zmenu nastavenia taríf, zapracovanie balíkov voľnej energie a zjednotenie tarify pre AC a DC stanice s výkonom do 25 kWh vzišiel z analýzy správania klientov, ako aj z best practices v Europe . Vodiči túto zmenu uvítali o čom svedčí takmer desaťnásobný nárast registrácií v predplatených programoch Energia Max a Plus.

10 rokov na trhu

GreenWay 10 rokov rozvíja svoju víziu zdravšieho a čistejšieho životného prostredia a ekonomiky menej závislej na fosílnych palivách. Výsledkom je okrem šetrenia veľkého množstva emisií, ktoré vďaka nabíjaniu na jej sieti neboli uvoľnené do atmosféry aj množstvo inovácií, evanjelizácia elektromobility, vzdelávanie odbornej aj laickej verejnosti, legislatívne zmeny ktoré spoločnosť pomáhala formovať. Aj toto úsilie pomáha Slovensku napredovať v trende rozvoja čistejšej dopravy. 

„Technologicky sme pripravený. Naše služby sú na európskej úrovni, či už z pohľadu technológie, informačných systémov alebo spoľahlivosti ktorá dosiahla v roku 2021 viac ako 99,5%. V tomto úsilí budeme naďalej pokračovať ,”  hovorí Peter Badík, Managing Partner GreenWay, „Legislatívna podpora od štátu, ktorá je u nás veľmi konzervatívna, brzdí Slovensko v tom, aby sa zaradilo medzi popredné krajiny v úrovni rozvoja elektromobility. Vzhľadom na prebiehajúcu transformáciu automobilového priemyslu. na ktorom sme veľmi závislí, toto považujeme za mimoriadne nebezpečné”

Plán obnovy

Významným impulzom pre rozvoj elektromobility na Slovensku sú investície z Plánu obnovy ktorí bol schválený v minulom roku a z ktorého bolo na nabíjaciu infraštruktúru vyčlenených až 30 miliónov EUR . Slovenská Asociácie pre elektromobilitu, ktorej členom je aj GreenWay, sa snaží reflektovať odporúčania svojich členov a konzultovať plánovanie investícií s kompetentnými inštitúciami. Realizácia projektov z Plánu obnovy v praxi bude veľkou témou pre rok 2022.

Viac zelenej energie

Elektromobil je zelený ako energia v jeho batérii. Preto je jedným zo strategických cieľov GreenWay zvýšiť počet nabíjacích staníc napájaných energiou z obnoviteľných zdrojov. Tam kde nakupuje elektrinu priamo, robí tak od dodávateľa energie ktorý môže garantovať, že energia je vyrobené ekologicky a na Slovensku.     

Pomoc pri transformácii

Elektromobilita mení aj vozové parky firiem a organizácií. Poskytovaním komplexných služieb v oblasti rozvoja nabíjacej infraštruktúry a budovaním nabíjacích riešení na mieru podporuje GreenWay spoločnosti, ktoré plánujú využívať elektrický vozový park alebo chcú samy poskytovať nabíjacie služby.

Elektromobilita v roku 2022

V roku 2022 má spoločnosť v úmysle pokračovať v intenzívnom rozširovaní verejnej nabíjacej siete a ako aj v poskytovaní kvalitných komplexných riešení nabíjania pre B2B zákazníkov.  Spolu so spoločnosťami Business Lease a ARVAL bude pomáhať spoločnostiam, ktoré sa rozhodli elektrifikovať svoju flotilu nájsť optimálne riešenia pre nabíjanie.

GreenWay mení aj technologické štandardy.

GreenWay plánuje v roku 2022 spustiť približne 150 nových nabíjacích staníc. S príchodom roku 2022 spoločnosť ustúpila od inštalácie 50 kW nabíjacích staníc v prospech 100 a 150 kW zariadení. Spoločnosť tiež postupne opustí štandard CHAdeMO. Na miestach, kde to bude možné, budú nainštalované dva CCS konektory.

Nechajte nám správu