ChargeUp Europe ako jediný reprezentant tohto odvetvia v strednej Európe.

ChargeUp Europe (CHUPEU) Spoločnosť GreenWay sa pripojila k popredným európskym spoločnostiam Allego, EVBox a ChargePoint v úsilí rozvíjať modernú nabíjaciu infraštruktúru pre elektrické vozidlá založenú na princípoch otvorených technických štandardov, férovej trhovej súťaži a orientácii na potreby rastúceho počtu zákazníkov – elektromobilistov.

GreenWay je nielen prvým riadnym členom, ktorý sa pridal k zakladajúcim členom, ale nateraz aj jediným zástupcom strednej a východnej Európy v tomto novovzniknutom združení. Spoločne budú na európskej úrovni presadzovať také nastavenie pravidiel, legislatívy a regulácie, ktoré umožní rýchly a efektívny rozvoj nabíjacej infraštruktúry v celej Európskej únii. Úlohou GreenWay bude naviac presadzovať záujmy nášho regiónu tak, aby európske politiky v tejto oblasti brali do úvahy miestne špecifiká.

„Naším cieľom je naďalej prispievať k dlhodobému rozvoju ekosystému elektromobility v Poľsku a na Slovensku a rovnako zabezpečiť, aby boli špecifické podmienky krajín strednej a východnej Európy náležite zastúpené v tejto novovytvorenej priemyselnej aliancii a zohľadnené v politikách tvorených na celoeurópskej úrovni v Bruseli,“ uviedol Peter Badík, Managing Partner, GreenWay. Nasledujúce mesiace budú pre budúcnosť elektromobility zásadné. Koncom roku 2019 nová Európska komisia prezentovala ambicióznu Európskou ekologickou dohodou (The European Green Deal).

V tomto roku vstúpili do platnosti prísnejšie emisné limity pre osobné vozidlá a na trh mieria nové modely elektrických vozidiel vo väčších objemoch ako tomu bolo kedykoľvek predtým. Výsledkom má byť nielen efektívny boj s klimatickou zmenou prostredníctvom znižovania emisií v doprave, ale aj čistejší a zdravší vzduch v našich mestách. Kríza spôsobená šírením ochorenia COVID-19 nás učí, že nemôžeme ignorovať varovania vedeckej komunity, ktorá nás varuje nielen pred zdravotnými dôsledkami znečisteného ovzdušia, ale aj pred ešte väčšou katastrofou v podobe nekontrolovanej zmeny klímy.

„Sme v kľúčovom roku pre odvetvie elektrických automobilov, v ktorom môže nastať výrazný pokrok, ale bohužiaľ je tu aj riziko, že spravíme niekoľko krokov späť. Niektoré automobilové spoločnosti už vyvíjajú tlak na uvoľnenie emisných štandardov z dôvodu krízy. Nikdy nebolo dôležitejšie diskutovať a vysvetľovať skutočný potenciál nášho priemyslu pri eliminovaní emisií v cestnej doprave, znižovaní zdravotného zaťaženia našich miest, ale aj pri vytváraní synergií s energetickým priemyslom a integrácii väčšieho objemu obnoviteľných zdrojov energie. Preto sme radi, že pri šírení týchto myšlienok spolupracujeme s ďalšími veľkými operátormi nabíjacích staníc v Európe, “uviedol Peter Badík.

Nechajte nám správu