Od júla sa v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji (IDS BK) veľa vecí mení. Sú to zmeny cien cestovného, menia sa tarifných podmienky, ale nové sú aj služby a rozšírenie systému o ďalších desať miest a obcí za hranicami Bratislavského samosprávneho kraja.

Zmeny sa týkajú všetkých cestujúcich, ktorí využívajú bratislavskú MHD, regionálne autobusy Slovak Lines a regionálne vlaky ZSSK.

O zmenách podrobne informovala Zuzana Horčíková z BID.

O zmenách podrobne informovala Zuzana Horčíková z BID. Zdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk

Končí 15-minútový lístok

Znižujú sa ceny všetkých 365-dňových predplatných cestovných lístkov (PCL) cca o 25 %. Po novom bude stáť napríklad ročný predplatný lístok pre bratislavské zóny 100 + 101 iba 199 €. Zvyšujú sa však ceny 7, 30 a 90-dňových predplatných cestovných lístkov. Cieľom je, aby ste prešli na celoročný lístok.

Zásadná zmena je v tom., že sa ruší 15-minútový lístok, rovnako sa zruší aj lístok Karnet. Namiesto 15-minútového lístka je teraz najlacnejší 30-minútový lístok a jeho cena sa nemení – je to 90 centov. Nezmenenú cenu má aj 24-hodinový sieťový lístok, ten si naďalej môžete kúpiť za 6,90 €.

S papierovými cestovnými lístkami zakúpenými v pôvodných cenách do 30. júna 2021 môžete v rámci prechodného obdobia cestovať aj naďalej, a to najneskôr do 30. septembra 2021. Výmena lístkov sa realizovať nebude.

Tarifné zmeny

Ruší sa 10% zľava na nákup PCL na Bratislavskej mestskej karte (BMK). Všetky existujúce BMK bude možné používať aj naďalej na nákup PCL (ale už bez zľavy), a to najneskôr do 30. júna 2023. V priebehu dvojročného prechodného obdobia budete mať dosť času vybaviť si u niektorého z dopravcov novú bezkontaktnú čipovú kartu, alebo môžete prejsť na využívaniu mobilnej aplikácie IDS BK na nákup predplateného cestovného lístka.

Pre vybrané skupiny cestujúcich sa zjednodušuje preukazovanie nároku na zľavu:

  • Cestujúci s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) budú môcť preukázať nárok na zľavu aj bežným dokladom totožnosti, v ktorom majú zapísanú informáciu o ŤZP.
  • Študenti – medzinárodný preukaz študenta ISIC sa považuje za plnohodnotný doklad o nároku na zľavu k jednorazovým lístkom, a to bez ohľadu na pôvod študenta (domáci alebo zahraničný študent).
  • Žiaci vo veku od 16 do dovŕšenia 18 rokov – ruší sa povinnosť dokladovať potvrdenie o návšteve školy. Nárok na zľavu dokladujú len vekom (napr. dokladom totožnosti, zdravotným preukazom, …). Ak taký žiak už čipovú kartu vlastní, bude mu karta pri najbližšej návšteve predajného miesta na požiadanie prestavená na nový dátum platnosti. Je lepšie aby ste predajné miesto navštívili už počas leta, vyhnete sa tak septembrovým náporom v predajniach.

Karty vydávané školou budú naďalej akceptované podľa dátumov nastavených školou.

Platobná karta vo vozidlách bratislavskej MHD

Dopravný podnik Bratislava zavádza službu „Kartuj“. Zaplatiť za jednorazový cestovný lístok môžete priložením platobnej karty k označovaču vo vozidle bratislavskej MHD. Tento úkon sa nazýva „TAP“. Po nastúpení do vozidla máte 30 sekúnd na príslušné Tapnutie.

  • Cena jedného TAP-u bude 1 euro a v rámci neho môžete cestovať v danom vozidle 60 minút.
  • Prvý prestup na iný spoj, do 45 minút po platenom TAP-e, bude zadarmo.
  • Denný strop, ktorý zaplatíte, bude maximálne za 4 TAP-nutia, pričom ďalšie TAP-y do polnoci daného dňa ostávajú bezplatné. Ide však o jedno kartu či jedno smart zariadenie. Ak použijete na TAPnutie iné, nespočítavajú sa.
  • Takýmto označovačom bude vybavené každé vozidlo, niektoré staršie však len jedným. Ten bude zvonku označený a obyčajne je to pri dverách kde majú nastupovať osoby s kočíkom.

Najväčšie výhody pre cestujúcich plynú najmä z jednoduchej a ľahko dostupnej možnosti úhrady cestovného. Služba je vhodná aj pre nárazových cestujúcich, či turistov, ktorí sa takýmto spôsobom jednoducho dopravia MHD v rámci Bratislavy.

O tomto spôsobne sa sa porozprávali aj s pánom Andrejom Zigmundom z Dopravného podniku Bratislava.

IDS BK sa rozširuje do ďalších miest a obcí za hranicami Bratislavského samosprávneho kraj

Obyvatelia ďalších desiatich miest a obcí v Trnavskom kraji už budú môcť cestovať na jeden lístok regionálnym vlakom ZSSK, prípadne autobusom Slovak Lines. Následne môžu využiť bratislavskú MHD alebo skombinovať spojenia týchto dopravcov v rámci celého Bratislavského kraja. Do IDS BK sa po novom zaradili Kúty, Dlhá, Orešany, Košolná, Zvončín, Suchá nad Parnou, Pusté Úľany, Sládkovičovo a Galanta.

 

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.

Nechajte nám správu