Slováci môžu Národnú diaľničnú spoločnosť požiadať o oslobodenie od úhrady diaľničnej známky. Všetci tí, ktorí sú držitelia parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, tak môžu ušetriť desiatky eur a jazdiť po diaľniciach a rýchlostných cestách zadarmo.

Základné fakty o oslobodených vozidlách

Oslobodenie od úhrady diaľničnej známky je definované zákonom o diaľničnej známke, a ten rozlišuje vozidlá s povinnosťou registrácie a tie, ktoré nie je nutné registrovať a sú automaticky oslobodené. Medzi tie, ktoré je potrebné registrovať patria napr. vozidlá záchranných zložiek integrovaného záchranného systému, vozidlá poskytujúce sociálne služby alebo vozidlá a jazdné súpravy zaregistrované osobou, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu zdravotne ťažko postihnutého (ŤZP). A o tých bude reč.

Preukaz ŤZP nestačí

Pri žiadosti o oslobodenie musíte disponovať aj parkovacím preukazom, ktorý vydáva príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Nestačí teda len preukaz ŤZP. Oslobodenie od úhrady môže byť iba na jedno vozidlo. Oslobodenie platí momentom zaslania potvrdenia. Odvtedy už môžete pohodlne využívať spoplatnené úseky bez diaľničnej známky. Potvrdenie nemusíte nosiť pri sebe, evidenčné číslo vášho vozidla je v databáze oslobodených vozidiel.

Kde požiadať o oslobodenie

Žiadosť o oslobodenie je možné podať tromi spôsobmi. Odporúčame podávať žiadosť elektronicky, pretože nemusíte nikam cestovať a o oslobodenie požiadate z pohodlia vášho domova:

Elektronicky:

  1. Cez formulár na webe www.eznamka.sk: https://www.eznamka.sk/selfcare/request/
  2. Cez aplikáciu e-známka.

Osobne:

  1. Na ktoromkoľvek vybranom zákazníckom mieste: https://eznamka.sk/sk/zakaznicke-miesta/zoznam-obchodnych-miest?t=7

Ako správne podať žiadosť o oslobodenie

1. Na www.eznamka.sk si stiahnite žiadosť (nájdete ju v sekcii Zákaznícke služby, Dokumenty na stiahnutie), ktorú kompletne vyplní držiteľ parkovacieho preukazu. Pokiaľ je žiadateľ maloletý, číslo občianskeho preukazu a kontaktné údaje vypĺňa zákonný zástupca.

2. K vyplnenej žiadosti priložíte kópiu parkovacieho preukazu a kópiu technického preukazu vozidla, ktoré žiadate oslobodiť od úhrady diaľničnej známky.

3. Následne všetky doklady spolu vložíte do jedného súboru formátu ZIP alebo RAR v maximálnej veľkosti 5 MB a v jednej prílohe ich priložíte k podaniu a zašlete cez registračný formulár cez https://www.eznamka.sk/selfcare/request/. Upozorňujeme, že súbory nie je možné odoslať jednotlivo, ani ich neposielajte na iné adresy Národnej diaľničnej spoločnosti.

4. Po úspešnom registrovaní vozidla Vám príde potvrdenie o registrácii (odporúčame priebežne kontrolovať aj spamový kôš) v podobe čísla podania (EV-…../24). Ak uvedené potvrdenie nedostanete, znamená to, že Vaše podanie nebolo úspešné a je potrebné ho zopakovať.

Platnosť oslobodenia si nemusíte každý rok obnovovať

Oslobodenie od úhrady elektronickej diaľničnej známky pre ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP) je platné pokiaľ sa nezmenia údaje, ktoré žiadateľ uviedol v žiadosti o oslobodenie – čiže údaje ako meno a priezvisko držiteľa parkovacieho preukazu, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, číslo OP/cestovného pasu, číslo parkovacieho preukazu, platnosť parkovacieho preukazu alebo EČV vozidla. V prípade akejkoľvek zmeny vyššie uvedených údajov je potrebné podať novú žiadosť, opäť cez formulár na: https://www.eznamka.sk/selfcare/request/. Ak sa však žiadny z týchto údajov nezmení, oslobodenie je platné po celú dobu platnosti parkovacieho preukazu a netreba si oslobodenie každý rok predlžovať.

Zdroje: NDS

Prečítajte si tiež

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.

Komentáre sú uzavreté