Automatizované parkovacie parkovanie je prvou plne autonómnou funkciou na svete, ktorá funguje úplne bez vodiča a spĺňa normu SAE Level 4. Túto funkciu musia vo finálnej fáze ešte schváliť úrady. Tento systém bol v praxi predvedený v garáži múzea Mercedes-Benz v Stuttgarte. Automatizovaný parkovací systém funguje úplne nezávisle, vodič nemusí byť pri parkovaní osobne prítomný. Dodávateľom infraštruktúry je spoločnosť Bosch.

Spoločnosť Bosch a Daimler dosiahli novú métu v automatizovanej jazde. Parkovanie je teraz prístupná cez aplikáciu v smartfóne a nevyžaduje bezpečnostný dozor. Je to prvá plne automatizovaná parkovacia funkcia na svete podľa normy SAE Level 4, ktorá bude schválená v Bádensku-Württembersku.

Projekt od začiatku podporovali miestne úrady: regionálna rada v Stuttgarte, ministerstvo dopravy Bádensko-Württembersko  a špecialisti TÜV Rheinland. Cieľom je dosiahnuť bezpečnú prevádzku pri úplne autonómnom parkovaní vozidla v garáži. Vozidlo bez vodiča pritom rozpozná chodcov a iné vozidlá v jazdnej dráhe a spoľahlivo ho zastaví v prípade prekážky.

Technológia parkovania bez vodiča

S využitím tohto systému vojdite s autom do garáže a potom vystúpite z vozidla. Parkovanie začnete s kliknutím na aplikáciu v smartfóne. Automatická parkovacia služba funguje ďalej úplne bez vodiča. Znamená to, že od auta môžete odísť a môžete sa venovať iným veciam. Celé parkovanie pokračuje autonómne na pridelené parkovacie miesto. Na požiadanie sa auto tiež automaticky vyparkuje, opäť bez dohľadu vodiča.

Snímače Bosch pri parkovaní sledujú okolie vozidla a poskytujú informácie potrebné na ovládanie vozidla. Technológia v automobile následne premieňa príkazy z infraštruktúry na konkrétne jazdné manévre. Takto sa vozidlo môže rozbehnúť a vypnúť samostatne, dokonca sa pritom môže zmeniť aj parkovacie poschodie v parkovacom dome. Ak snímače infraštruktúry zistia prekážku, vozidlo sa ihneď zastaví.

V rámci úvodného projektu boli na vozidle odskúšané aj svetelné koncepcie. Tyrkysové svetelné impulzy pritom označovali automatizovaný jazdný režim a informovali okoloidúcich a iných účastníkov cestnej premávky o tom, že sa vozidlo pohybuje samostatne. Cieľom je, aby sa takýto autonómny parkovací systém dostal do každodennej praxe.

Pozrite si , ako fungovala predchádzajúca generácia autonómneho parkovania od Mercedes

Nechajte nám správu