Pri našej návšteve centrály firmy Bosch neďaleko Stuttgartu sme mali možnosť vyskúšať si vozidlá s podporou autonómnej jazdy. Jazdili sme na vozidle od VW, vo vozidle bola inštalovaná jedna doplnková kamera vpredu, 4 kamery na streche vozidla a 6 radarov s dlhým dosahom.

Centrála firmy Bosch v Nemecku
Centrála firmy Bosch v Nemecku

Aktuálna verzia autonómnej jazdy podporuje úroveň L2, zahrňuje napr. aj autonómne parkovanie priamo na letisku v Stuttgarte. Na testovacom aute boli namontované snímače, rovnako tak tu bol aj modul pre autonómnu jazdu, ale auto sa z vonkajšieho pohľadu nijako neodlišovalo od iných vozidiel na ceste. V batožinovom priestore auta bola umiestnená skrinka s elektronikou s rozmermi zhruba 30 × 30 × 20 cm. Predpokladáme, že vo finálnom stave bude umiestnená priamo do vnútra vozidla a nebude obmedzovať batožinový priestor.

Riadiaca jednotka pre autonómnu jazdu uložená v batožinovom priestore testovacieho vozidla
Riadiaca jednotka pre autonómnu jazdu uložená v batožinovom priestore testovacieho vozidla

Legislatíva – beh na dlhé trate

Ešte pár slov k aktuálnej legislatíve v Nemecku. Úplne bez pomoci rúk (hands free) so zabudovaným systémom pre autonómnu jazdu je možné v tejto krajine jazdiť len na niektorých častiach diaľnic. Taká časť sa aj nachádza v okolí centrály Bosch a naša trasa viedla aj cez ňu. Znamenalo to, že vodič stále sedel na svojom mieste, mal kontrolnú funkciu, ale nemusel mať ruky na volante. Auto takto zvládalo zatočenia, predbiehanie, brzdiace manévre a pod.

Testovanie autonómneho auta
Testovanie autonómneho auta

Na ostatných typoch ciest systém autonómnej jazdy stále funguje, ale podľa legislatívy musia byť ruky vodiča na volante. Pri testovacej jazde tak mal vodič obe ruky tesne nad volantom, systém ale stále dokázal riadiť pohyb vozidla.

Autonómne auto vás zatiaľ domov neodvezie

Súčasná úroveň autonómnej jazdy teda určite neznamená, že by auto prišlo po vás napr. do reštaurácie, počkalo na vás a odviezlo vás samé domov. V takomto stave nebudete ani o pár rokov. Dosiahnutie úrovne autonómnej jazdy L3 sa očakáva v roku 2027. V súčasnosti je to skôr pomocník pri diaľkových cestách, aby ste sa nemuseli kompletne koncentrovať na jazdu pri kvalitných úsekoch cesty.

Dáta v cloude

Autonómne auto s komponentmi od Boschu je trvalo pripojené na internet a odosiela a prijíma dáta o premávke. Tieto sa hneď vyhodnocujú, a tak autá vybavené týmto modulom majú tie najaktuálnejšie dáta o premávke. Reakcia systému pre autonómnu jazdu sa pritom musí vyhodnotiť mimoriadne rýchlo. Sú situácie, keď sa vyžaduje reakcia na úrovni tisíciny sekundy.

Pohľad z kabíny testovacieho auta

Bosch tak pri konštrukcii tohto systému spolupracuje s partnermi ako je napr. Qualcomm, ale aj Microsoft. Spoločnosť Bosch pritom vytvára softvér pre autonómnu jazdu.

Testy autonómnych vozidiel prebiehajú každý pracovný deň. Jadro tímu pre vývoj autonómnej jazdy tvorí až 5000 vývojárov, ktorí spracovávajú nazbierané dáta a pretavujú ich do algoritmov pre autonómnu jazdu. Využíva sa pritom umelá inteligencia a hlboké učenie.

Testovacie auto pri pohľade zvonka
Testovacie auto pri pohľade zvonka

Za mesiac je to zhruba 40 000 hodín jázd s testovacími vozidlami, ktoré treba spracovať. Rozpoznávajú sa pritom také situácie ako rôzne typy závor na ceste, chodec s dáždnikom, utekajúce zviera a pod. Týmto objektom sa priraďujú v databáze nálepky a pomocou umelej inteligencie sa v snímanom obraze rozpoznávajú objekty, ktoré sa na tie v databáze najviac podobajú. Zo vzorovej databázy sa takto stáva tovar, ktorý je možné zakúpiť.

Prepojené mapy

Bosch prezentoval aj možnosti Connected Maps. Sú to mapy, ktoré prepájajú cesty a aktívne informácie na nich. Ide o signály na svetelných znameniach, údaje o hustote prepravy na križovatkách, rýchlostné profily a pod. Tieto prepojené mapy vyjadrujú svojou farbou úroveň ich prejazdnosti. Mapy obsahujú lokalizáciu vozidiel, plánovanie dopravy a tzv. správanie sa vozidiel.

Bosch má aktuálne prepojené mapy pre celú Európu vrátane Slovenska. Celkovo sú takto pokryté až 2 bilióny kilometrov.

V budúcnosti budú informácie z prepojených máp využívané nielen na autonómnu jazdu, ale aj na navigáciu vodičov.

Budúcnosť autonómnej jazdy

Na skutočnú autonómnu jazdu sa musí samozrejme ďalej prispôsobiť legislatíva a musí sa zmeniť myslenie ľudí. Dotiahnutie technológie pre autonómnu jazdu sa takto zdá byť najmenším problémom.

Testovacie auto pri pohľade zvonka
Testovacie auto pri pohľade zvonka

Predpokladá sa prispôsobenie trás pre autonómnu jazdu v takých krajinách ako je Nemecko, USA, neskôr to bude aj v ďalších častiach Európy. Do roku 2030 bude modul pre autonómnu jazdu zabudovaný do milióna vozidiel na celom svete. Jeho cena pre konečného používateľa sa odhaduje na úrovni od 4 do 5000 eur pre úroveň L2+ a táto cena zahrňuje cenu za doplnkové snímače, radary, riadiacu jednotku a softvér. Cieľom je presunúť časť inteligentných funkcií priamo do snímačov a ešte viac využívať umelú inteligenciu.

Spoločnosť Bosch pritom stojí za vývojom softvéru pre autonómnu jazdu a je to firma, ktorá dokáže prepojiť jednotlivé komponenty do funkčného celku. Firma neplánuje vytvoriť auto, ktoré by nieslo značku Bosch, naďalej bude dodávateľom komponentov pre súčasných výrobcov prémiových automobilov.

Zdroje: vlastné

Prečítajte si tiež

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.

Komentáre sú uzavreté