Do ďalšej etapy svojho pôsobenia vstupuje projekt ŠKODA Handy ZŤP, ktorý na Slovensku od roku 2011 pomohol vyše 3 400 ľuďom so zdravotným znevýhodnením, alebo ich rodinným príslušníkom, riešiť a rozvíjať ich dopravnú mobilitu. Novinkou v ponuke je aj upravené najnovšie SUV tradičnej českej automobilky ŠKODA KAROQ.

ŠKODA AUTO Slovensko podporuje projekt HANDY ZTP už od roku 2011. Okrem konzultácií ohľadom samotnej úpravy vozidla ponúka ľudom so zdravotným postihnutím aj pomoc s administratívnou a legislatívnou stránkou. K dispozícii sú aj trenažéry, kde je možné presne aplikovať potrebu takýchto klientov, čím sa výrazne zjednodušuje rozhodovací proces, ako dané vozidlo čo najefektívnejšie upraviť. Špeciálne upravené autá pre potreby ľudí so zdravotným hendikepom majú atestovanú úpravu riadenia alebo môžu byť využité na prepravu posádky (napr. vozičkára). To, že človek s postihnutím získa auto prispôsobené jeho potrebám, mu výrazne uľahčuje život. A to nielen súkromný, ale aj pracovný.

Mobilita výrazne ovplyvňuje kvalitu života ľudí so zdravotným znevýhodnením. „ŠKODA HANDY ZŤP pomáha odstraňovať obmedzenia pri presune, čo uľahčuje život celej rodine a blízkym. Vďaka špeciálne upraveným vozidlám už pre ľudí so zdravotným postihnutím nie je návšteva lekára, obchodu, či divadla nedosiahnuteľnou métou. A to sú dôvody, prečo tomuto projektu veríme a podporujeme ho,“  hovorí Marek Růžička, konateľ spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.

 

Spolupráca ŠKODA AUTO Slovensko so ŠKODA Handy ZŤP umožňuje zdravotne znevýhodneným využívať benefity predajných centier či už pri kúpe nového, resp. upraveného automobilu, ako aj vo zvýhodnenom využívaní popredajných a servisných služieb. „Dostávame pozitívne spätné väzby od mnohých ľudí, ktorí využili program ŠKODA Handy ZŤP. Vravia, že aj vďaka našej pomoci sa zvýšila kvalita života nielen im, ale aj ich rodinným príslušníkom. Dôstojná preprava  pomáha celej rodine ľahšie sa vyrovnať s daným hendikepom a akceptovať ho ako súčasť svojho života ,“ hovorí Klaudia Valušková, riaditeľka spoločnosť AV mobilita. Mnohým klientom ŠKODA Handy ZŤP umožňuje upravené auto dokonca podnikať, pričom neraz sa zameriavajú práve na pomoc ľuďom so zdravotným znevýhodnením.

Novinkou výbavy centier ŠKODA Handy ZŤP je SUV ŠKODA KAROQ, ktorá je určená na prezentačné účely. Má atestovanú úpravu so zariadeniami SMART TRANSFER – osobným zdvihákom, ktorý pomáha pri presadaní ľudí, a SMART LIFTER – zdvihákom na nakladanie elektrického vozíka, prípadne skútra do batožinového priestoru. V tomto roku je naplánovaných niekoľko desiatok prezentácii upraveného vozidla vo všetkých regiónoch Slovenska.

V súčasnosti na Slovensku pôsobí desať centier ŠKODA Handy ZŤP, ktoré sú súčasťou do programu zapojených autorizovaných predajcov značky ŠKODA na slovenskom trhu. Vyškolení zamestnanci v každom centre poskytujú zákazníkom všetky potrebné informácie, služby ako aj asistenciu pri kúpe nového automobilu, často s niekoľkopercentným cenovým zvýhodnením, vrátane poradenstva pri atestovaných úpravách vozidla podľa druhu postihnutia. Pomôžu aj s vybavovaním príspevkov od štátu, či prihlásením automobilu na dopravnom inšpektoráte. Môžu tiež zabezpečiť pomoc s vybavením dotácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pri kúpe nového automobilu , úpravy vozidla do stanovenej výšky, odporučia najlepšie možnosti na financovania kúpy automobilu. Rovnako poradia s množstvom ďalších detailov, ktoré by inak zákazník musel riešiť sám.

Kúpou automobilu sa starostlivosť centier ŠKODA Handy ZŤP o zákazníka zďaleka nekončí. Klienti centier sú pri servise ich automobilov alebo pri záručných či pozáručných opravách prednostne vybavovaní. Zároveň sa môžu spoľahnúť na zvýhodnené podmienky pri realizácii servisných prác, nákupe náhradných dielcov a príslušenstva. Počas servisných prác môžu využiť náhradné vozidlo.

Okrem spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko, ktorá je distribútorom dlhodobo najobľúbenejšej značky osobných automobilov na slovenský trh, a gestora projektu – spoločnosti AV mobilita, sú do projektu ŠKODA Handy ZŤP zapojení aj ďalší silní partneri, pôsobiaci v oblasti poistenia a financovania – Allianz Slovenská poisťovňaVolkswagen Financial Services, a realizátori atestovaných úprav – spoločnosti VelconHURT. Od roku 2011 do roku 2017 centrá ŠKODA Handy ZŤP predali ľuďom s preukazom ZŤP 609 automobilov značky ŠKODA, celá dílerská sieť značky ŠKODA predala v rovnakom období držiteľom preukazu ZŤP 3 467 automobilov.

ŠKODA Handy ZŤP centrá:

Bratislava:                 IMPA Bratislava, Panónska cesta 23; www.impa.sk

Porsche Inter Auto Slovakia, Dolnozemská 7; www.porscheinterauto.sk

Galanta:                      Autoprofit, Šaľská ulica 743/2; www.autoprofit.sk 

Košice:                       Auto Gábriel, Ulica osloboditeľov 70; www.gabriel.sk

Poprad:                      AUTONOVA, Priemyselný areál Východ č. 3406; www.autonova.sk

Prešov:                       PO CAR, Petrovianska 1; www.pocar.sk

Ružomberok:            Todos Ružomberok, Tatranská cesta 66; www.todos.sk

Trenčín:                      Prvý Trenčiansky Autoservis, Bratislavská V56;www.ptasro.sk

Zvolen:                       AUTO SLOVÁK, Strážská cesta 5614; www.autoslovak.sk

Žilina:                          IMPA Žilina, Pri rieke 795/3; www.impa.sk  

Gestor projektu:       AV mobilita, Štefana Majera 3, Bratislava; www.avmobilita.sk; avmobilita2@avmobilita.sk

 

Značky:

Nechajte nám správu