Aplikácia Sound Analyser, na báze umelej inteligencie pre smartfóny a tablety, nahrá zvuk vozidla a porovná  ho s už dostupnými akustickými vzormi

Oddelenie After Sales spoločnosti ŠKODA AUTO a ŠKODA AUTO Digilab testujú novú aplikáciu Sound Analyser. Tá pomáha v rýchlej a presnej identifikácii potreby servisnej údržby pomocou umelej inteligencie (AI, artificial intelligence). Program nahrá zvuk vozidla a porovná ho s už dostupnými akustickými vzormi. Ak príde k nezrovnalostiam, aplikácia pomocou algoritmu zistí, čím by tieto odchýlky mohli byť spôsobené a ako je možné ich odstrániť. Sound Analyser prispieva ku zvyšovaniu efektivity v oblasti servisu, ku skracovaniu času, ktoré vozidlo strávi v dielni a k vyššej spokojnosti zákazníkov.

Aplikácia Sound Analyser stavila na umelú inteligenciu, vďaka ktorej spoľahlivo, jednoznačne a rýchlo posudzuje stav opotrebiteľných dielov a upozorňuje na nutné servisné zásahy. Program na to využíva rôzne špecifické parametre vozidla a analyzuje profil využitia príslušného osobného vozidla. Sound Analyser tak uľahčuje precíznu diagnostiku servisným technikom, ktorým na využitie aplikácie postačí bežný smartfón alebo tablet.

Použitie technicky veľmi zložitej technológie je úplne intuitívne: zvuk vozidla sa pomocou aplikácie nahrá do smartfónu. V ďalšom kroku algoritmus porovná záznam s už dostupnými akustickými vzormi a následne poskytne konkrétny popis zdroja zvuku. Technológia rozpozná desať vzorov s presnosťou viac ako 90 %. Ide pritom o konštrukčné celky ako systém riadenia, kompresor klimatizácie alebo dvojspojkovú prevodovku (DSG). V súčasnosti sa aplikácia „trénuje“ na rozpoznanie ďalších akustických vzorov.

Technickým základom aplikácie Sound Analyser je algoritmus neurónových sietí. Aplikácia najskôr uskutoční audiozáznam na spektrogram, ktorý zobrazí akustické signály graficky. Umelá inteligencia toto zobrazenie porovná s uloženými hodnotami a odhalí pritom odchýlky. Na tomto základe potom aplikácia podľa preddefinovaných modelov klasifikuje potrebu údržby alebo opravy.

Od júna 2019 beží aplikácia pre smartfóny v skúšobnej prevádzke v 14 krajinách, medzi ktorými sú aj dôležité trhy pre ŠKODA AUTO, akými sú Nemecko, Rusko, Rakúsko či Francúzsko. Pilotného projektu sa zúčastňuje celkovo 245 dílerov ŠKODA AUTO, a to hlavne poskytovaním audiozáznamov, ktoré sú nutné pre proces učenia softvéru, čím pomáhajú pri ďalšom vývoji programu. Postupné zavádzanie technológií pre zisťovanie akustických odchýlok od normálneho stavu otvorí rad nových možností v oblasti senzoricky podporovanej prediktívnej služby, okrem toho je možné využiť aj online pripojenie vozidla pre to, aby bol v prípade potreby priamo rezervovaný termín v príslušnej servisnej dielni.

Umelá inteligencia patrí ku kľúčovým strategickým témam v ŠKODA AUTO

Technológie vykonávajú na báze umelej inteligencie kognitívne funkcie, ktoré inak ovláda iba človek. Zodpovedajúce programy tak môžu byť v interakcii s okolitým prostredím, vnímať a hodnotiť okolnosti alebo riešiť určité problémy. Ako jeden z pilierov Stratégie 2025 hrá umelá inteligencia pre spoločnosť ŠKODA AUTO kľúčovú úlohu pri ďalšej digitalizácii. V prípade českej automobilky zahŕňa popri produktoch a procesoch aj oblasť služieb. Tu technológie na báze umelej inteligencie prispievajú napríklad k personalizácii zákazníckych zážitkov.

Značky:

Nechajte nám správu