V parkovacom dome P6 na letisku v Stuttgarte budú automobily v budúcnosti parkovať pomocou požiadavky z inteligentného telefónu.

Nový Mercedes-Benz triedy S je pripravený na plne automatické parkovanie bez vodiča (level 41). Bosch prvýkrát používa pre AVP infraštruktúru detekciu jazdných pruhov a prekážok na báze kamier. Prevádzkovateľ parkovacieho priestoru v Stuttgarte – firma Apcoa testuje funkcie závor a platieb ako základ pre Automated Valet Parking.

V budúcnosti budete teda môcť nechať vozidlo zaparkovať na letisku v Stuttgarte bez toho, aby ste v ňom sedeli. Na tento účel má byť do sériovej výroby uvedený Automated Valet Parking (AVP) vyvinutý spoločnosťami Bosch a Mercedes-Benz. Nový Mercedes-Benz triedy S je touto technológiou už vybavený: je to prvé sériové vozidlo na svete s nevyhnutnou technológiou pre budúcu AVP prevádzku založenú na infraštruktúre. Trieda S je teraz pripravená ísť na vyhradené parkovacie miesto bez vodiča pomocou povelov z inteligentného telefónu.

Spoločnosti testujú interakciu techniky vozidiel triedy S s inteligentnou infraštruktúrou od spoločnosti Bosch a digitálnou platformou „Flow“ od prevádzkovateľa parkovacieho domu Apcoa. Vďaka tejto platforme nepotrebujete pri parkovaní parkovací lístok ani hotovosť. „Apcoa, Bosch, Mercedes-Benz a letisko Stuttgart chcú spoločne premeniť parkovanie na plne automatizovaný zážitok,“ hovorí Christoph Hartung, člen predstavenstva spoločnosti Bosch. V letiskovom parkovacom dome v súčasnej dobe prebiehajú prípravy na zahájenie plánovanej pilotnej prevádzky Automated Valet Parking. Cieľom skúšobnej prevádzky s novými vozidlami triedy S na letisku v Stuttgarte je otestovať bezproblémovú interakciu vozidla, infraštruktúry a prevádzkovateľa parkovacieho domu a čo najlepšie ju prispôsobiť zákazníkovi.

Na pilotnom parkovisku na letisku v Stuttgarte sa na detekciu voľných parkovacích miest, sledovanie koridoru pre jazdu a jeho okolie a detekciu prekážok alebo osôb v jazdnom pruhu namiesto skôr používaných LIDAR senzorov po prvýkrát používajú nové videokamery Bosch. Trasa vozidiel na voľné parkovacie miesto sa počíta v počítačovom centre inštalovanom v parkovacom dome.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.

Nechajte nám správu