Európska komisia odobrila projekt na podporu rozširovania infraštruktúry nabíjacích staníc v strednej a východnej Európe NEXT-E poskytnutím grantu vo výške 18,84 miliónov eur.

Z tohto grantu by malo vzniknúť 222 multištandardných rýchlonabíjacích staníc (50 kW) a 30 ultra nabíjacích staníc (150-350 kW). Vytvorí sa tak infraštruktúra na plynulé nabíjanie elektromobilov medzi krajinami západnej Európy a krajinami Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko a Rumunsko.

Na Slovensku sa v rámci projektu vybuduje 18 rýchlonabíjacích a 7 ultra nabíjacích staníc.

Projekt NEXT-E je spoluprácou niekoľkých spoločností skupiny E.ON (Západoslovenská energetika na Slovensku, český E.ON Czech Republic, maďarský E.ON Hungary, rumunský E.ON Romania), spoločnosti skupiny MOL (zastúpené pobočkami vo všetkých šiestich zúčastnených krajinách), Hrvatska elektroprivreda v Chorvátsku, PETROL (v Slovinsku a Chorvátsku) a automobilky Nissan a BMW.

Cieľom je vybudovať sieť nabíjacích staníc tak, aby boli  európske krajiny navzájom prepojené. Nabíjacie stanice by mali byť vybudované do konca roka 2020.

 

Značky:

Nechajte nám správu