Nová aplikácia EQ Ready pre smartfóny, ktorá pomôže čo najobjektívnejšie posúdiť vhodnosť používania elektro či hybridného vozidla, je už dostupná aj pre vodičov na Slovensku.

Smartfón s novou aplikáciou zaznamenáva na želanie reálne jazdné trasy používateľa (bez ohľadu na značku vozidla s ktorým jazdí), zanalyzuje jeho každodenné správanie v rámci mobility a to všetko porovná s množstvom parametrov elektrických a hybridných vozidiel. Následne aplikácia EQ Ready odporučí model značky smart alebo Mercedes-Benz s alternatívnym pohonom, ktorý najlepšie vyhovuje individuálnym pomerom daného používateľa.

„Preukázalo sa, že elektrické vozidlá a hybridné modely s elektrickou prevádzkou sú vo všeobecnosti oveľa vhodnejšie na každodenné používanie, ako si väčšina ľudí myslí. Aj skeptici po osobnej skúsenosti zo skúšky reálneho využitia našej aplikácie zisťujú, že elektrické vozidlo alebo hybridný model by dokázal splniť ich potreby v oblasti mobility,“ uviedol po pilotnom odskúšaní aplikácie Wilko Stark, vedúci stratégie Daimler a Mercedes-Benz Cars a vedúci stratégie CASE.

Nová aplikácia EQ Ready už funguje tiež pre Slovensko a je dostupná online na bezplatné stiahnutie už aj v slovenčine pre zariadenia so systémom iOS a Android. Používatelia sa prihlasujú prostredníctvom svojich prihlasovacích údajov účtu Mercedes me a v aplikácii aktivujú funkciu sledovania trasy. Počas sledovania trasy sa nezaznamenáva len rýchlosť a zrýchlenie, ale aj zastavenia alebo dlhšie prestávky či parametre okolia ako teplota a výškový profil. Sledovanie trasy je možné (v rámci ochrany osobných údajov) kedykoľvek deaktivovať.

Google Play
App Store

Nechajte nám správu