Nitriansky závod Jaguar Land Rover, ktorý vyrába modely vozidiel Land Rover Defender a Land Rover Discovery pre zákazníkov v 127 krajinách sveta, začína nábor nových pracovníkov. Vytvorí viac ako 600 nových pracovných miest vo výrobných prevádzkach a do leta tak počet zamestnancov dosiahne takmer štyritisíc.

Nové pracovné miesta vytvára spoločnosť ako reakciu na pozitívnu odozvu zákazníkov z celého sveta, ktorú zaznamenáva nový Land Rover Defender od začiatku svojho uvedenia na trh. Spolu s Jaguar Land Rover zvyšuje počet svojich zamestnancov aj jej dodávateľ logistiky, celkovo tak v nitrianskom závode bude čoskoro pracovať takmer 6 000 ľudí.

Závod bude obsadzovať všetky pozície – od výrobných operátorov, cez odborné profesie, ako napr. automechatronik, autoelektrikár, retušér, kontrolór kvality a pod. až po vedúcich tímov. Príležitosť budovať kariéru v najmodernejšom závode britskej automobilky budú mať nielen tí, čo majú skúsenosť s výrobou, tak ak tí, ktorí chcú túto skúsenosť získať. Vďaka vlastnej Tréningovej akadémii, vybudovanej na vlastné náklady za 7.5 milióna €, vie poskytnúť zaškolenie a odbornú prípravu pre novonastúpených zamestanancov. Je to príležitosť aj pre stredoškolákov, ktorí končia v týchto dňoch štúdium. Pri zvyšovaní počtu zamestnancov dostanú príležitosť na povýšenie aj desiatky súčasných pracovníkov, a to na pozície group leader.

Väčšina zamestnancov je z nitrianskeho kraja, tým, ktorí bývajú viac ako 70 km od Nitry, automobilka poskytuje možnosť ubytovania. Práve ubytovanie a možnosti, ako uľahčiť nájsť si prácu aj pre uchádzačov zo vzdialenejších regiónov boli jednou z tém, ktoré zástupcovia spoločnosti diskutovali na dnešnom stretnutí s Borisom Kollárom, predsedom NR SR a Milanom Krajniakom, ministrom práce, rodiny a sociálnych vecí.

Hrubý priemerný plat výrobných pracovníkov dosahuje 1 485 € brutto, pričom automobilka garantuje nárast mzdy už od 1. októbra; ten sa bude týkať aj všetkých novoprijatých zamestnancov. Odmeňovací balíček pracovníkov podporných oddelení dosahuje výšku 2 712 € brutto. Okrem základnej mzdy majú výrobné pozície aj tzv. výrobný bonus do 15%, 13. plat a kompetenčný príplatok, ktorý získajú za svoje zručnosti. Zamestnanci môžu využívať bezplatnú autobusovú dopravu alebo príspevok na inú dopravu, stravovanie len za 1 eur, príspevok 300 € ročne na rôzne benefit, 100% zdravotné a úrazové poistenie, príspevok do 3% na dôchodkové poistenie a bohatý sociálny program. Noví zamestnanci získavajú ihneď zmluvu na dobu neurčitú  a do kmeňového stavu.

Náborová kampaň začína tento týždeň, pričom uchádzači o výrobné pozície nájdu viac informácií na www.pracavjaguarlandrover.sk.

 

Nechajte nám správu