• Výkonný riaditeľ britskej automobilky Thierry Bolloré oznámil novú globálnu stratégiu Reimagine
  • Je založená na novej, trvalo udržateľnej definícii moderného luxusu, jedinečného zákazníckeho zážitku a pozitívneho vplyvu na okolie
  • Začína sa cesta byť do roku 2039 podnikom s nulovou uhlíkovou stopou
  • Predstavuje znovuzadefinovanie značky Jaguar ako plne elektrickej luxusnej značky od roku 2025, aby “využila svoj potenciál”
  • Počas nasledujúcich piatich rokov prinesie značka Land Rover šesť čisto elektrických variantov ako značka pokračujúca v svetovom líderstve v segmente luxusných SUV
  • Všetky modely Jaguar a Land Rover budú k dispozícii v čisto elektrickej podobe do konca desaťročia; prvý elektrický Land Rover príde v roku 2024
  • V rámci prípravy na budúci dopyt už prebieha vývoj vozidiel na vodíkový pohon
  • Zjednodušená firemná štruktúra prinesie vyššiu agilitu a podporí zameranie na efektívnosť
  • Globálna štruktúra výrobných a prevádzkových centier zostane zachovaná, a to v upravenej, správne nastavenej a reorganizovanej podobe
  • Spolupráca a zdieľanie poznatkov s lídrami priemyslu, predovšetkým so širšou Tata Group, umožní spoločnosti využívať potenciál synergií v oblasti vývoja a využívania čistej energie, konektivity, dát a softvérových služieb
  • Cieľom do roku 2025 je dvojciferná EBIT marža a pozitívny cash flow, s ambíciou dosiahnuť čistú pozitívnu hotovostnú hodnotu, prístup zameraný na vytváranie hodnoty prostredníctvom kvality a zameranie na ziskovosť pri objeme

Vízia moderného luxusu cez dizajn

Jaguar Land Rover predefinuje nanovo budúcnosť moderného luxusu cez dizajn prostredníctvom svojich dvoch jedinečných britských značiek.

Postavený na základoch skutočnej udržateľnosti sa Jaguar Land Rover stane oveľa agilnejším tvorcom svetovo najžiadanejších luxusných vozidiel a služieb aj pre tých najnáročnejších zákazníkov na svete. Stratégia, ktorá je navrhnutá na vytvorenie nového kritéria v oblasti environmentálneho, spoločenského a komunitného dopadu luxusného podnikania.

“Jaguar Land Rover je v globálnom automobilovom priemysle jedinečný. Dizajnéri neopakovateľných modelov, ktorí majú bezkonkurenčné chápanie budúcich luxusných potrieb svojich zákazníkov, emocionálne bohatá hodnota značky, duch britskosti a jedinečný prístup k popredným globálnych hráčom v oblasti technológií a udržateľnosti v rámci širšej skupiny Tata Group.  Tieto ingrediencie dnes využívame na to, aby sme si predstavili novú podobu nášho podnikania, našich dvoch značiek a zákazníckej skúsenosti zajtrajška. Stratégia Reimagine nám umožňuje posilniť a osláviť túto jedinečnosť ako nikdy predtým. Spoločne môžeme navrhnúť ešte udržateľnejší a pozitívnejší vplyv na svet okolo nás,” uviedol Thierry Bolloré.

Dve odlišné moderné luxusné značky, v centre ktorých stojí udržateľnosť

Podstatou stratégie Reimaginge bude elektrifikácia oboch značiek – Land Rover a Jaguar – na samostatných architektúrach s dvoma jasnými, jedinečnými osobnosťami.

V prípade značky Land Rover sú vozidlo a vodič spojení dobrodružstvom. Objavovaním nových obzorov, postaviac sa novým výzvam a neuspokojením sa s priemerom, Land Rover skutočne pomáha ľudom ísť stále ďalej, prekračovať zaužívané. V nasledujúcich piatich rokoch Land Rover privíta šesť variantov s čisto elektrickým pohonom v pozícii svetového lídra v oblasti luxusných SUV prostredníctvom svojich troch rodín: Range Rover, Discovery a Defender. Prvý čisto elektrický variant príde v roku 2024.

Do polovice tohto desaťročia prejde Jaguar renesanciou, aby sa zjavil ako čisto elektrická luxusná značka s dramaticky krásnym novým portfóliom emocionálne pútavých dizajnov a priekopníckych technológií novej generácie. Jaguar tu bude preto, aby urobil život neobyčajným, a to vytváraním dramaticky krásnych automobilových zážitkov, vďaka ktorým budú zákazníci nadobúdať pocit jedinečnosti a ocenenia. Aj keď názov modelu možno ostane, plánovaná výmena modelu Jaguar XJ už nebude súčasťou nového modelového radu, pretože značka bude napĺňať svoj jedinečný potenciál.

Jaguar a Land Rover ponúknu čisto elektrický pohon, model po modeli, do roku 2030. Dovtedy sa predpokladá, že popri 100 % predaji vozidiel Jaguar, budú približne 60 % predaných vozidiel Land Rover tvoriť vozidlá s pohonom s nulovými emisiami.

Cieľom Jaguar Land Rover je dosiahnuť nulové uhlíkové emisie naprieč dodávateľským reťazcom, produktmi a prevádzkami do roku 2039. Ako súčasť tejto ambície sa spoločnosť rovnako pripravuje na očakávaný prechod k čistým palivovým článkom v súlade s rozvíjajúcou sa hydrogénovou ekonomikou. Vývoj sa už deje a na cesty v Spojenom kráľovstve sa počas nadchádzajúcich 12 mesiacov vydajú prvé prototypy ako súčasť dlhodobého investičného programu.

Udržateľnosť, ktorá vytvorí nové kritérium v oblasti environmentálneho a spoločenského vplyvu pre luxusný segment, je základom úspechu stratégie Reimagine. Nový centralizovaný tím bude mať vytvorené podmienky na to, aby vytváral a urýchľoval priekopnícke inovácie v oblasti materiálov, vývoja, výroby, služieb a investícií do obehového hospodárstva.

Približne 2.5mld £, ktoré sa ročne vynaložia, budú zahŕňať investície do technológií v oblasti elektrifikácie a vývoja konektívnych služieb, aby zlepšovali zákaznícku skúsenosť ruka v ruke s technológiami zameranými na dáta, ktoré tak naďalej budú zdokonaľovať celkový ekosystém užívania vozidla.

Overené služby ako napríklad flexibilný objednávkový model PIVOTAL (ktorý narástol o 750 % počas fiškálneho roka), zrodené v prostredí inkubátorov Jaguar Land Rover InMotion a investorov, zavedie spoločnosť po úspechu v Spojenom kráľovstve aj na ďalšie trhy v iných krajinách.

Kvalita a efektívnosť

Stratégia Reimagine umožní spoločnosti Jaguar Land Rover vytvoriť nové kritériá pre štandardy kvality a efektívnosti pre sektor luxusných značiek, a to prostredníctvom správneho nastavenia, redefinovania a reorganizácie.

Podstatou tejto cesty s cieľom vytvoriť odlišné osobnosti pre obe značky je nová stratégia architektúry vozidiel.

Land Rover bude používať pripravovanú flexibilnú architektúru MLA – Modular Longitudinal Architecture (MLA). V rámci nej budú dodávané elektrifikované spaľovacie motory (ICE) a plne elektrický variant následne, ako sa bude postupne vyvíjať produktový rad. Navyše bude Land Rover používať aj čisto elektrickú architektúru Electric Modular Architecture (EMA), ktorá bude podporovať pokročilú elektrifikovanú ICE.

Budúce modely Jaguar budú postavené výlučne len na elektrickej architektúre.

Stratégia Reimagine je vytvorená tak, aby prinášala aj zjednodušenia. Konsolidovaním počtu platforiem a modelov, ktoré vyrábajú jednotlivé výrobné závody, bude spoločnosť schopná vytvoriť nové kritériá štandardov pre efektívny rozsah a kvalitu luxusného sektoru. Takýto prístup pomôže pri racionalizácii zdrojov a umožní urýchlenie investícií v lokálnom dodávateľskom reťazci obehovej ekonomiky.

Z pohľadu výroby to znamená, že Jaguar Land Rover zachová všetky výrobné a prevádzkové závody v Spojenom kráľovstve a vo svete. Popritom, že výrobný závod v Solihulle, West Midlands, bude miestom výroby architektúry postavenej na MLA, stane sa aj domovom budúcej pokrokovej čisto elektrickej platformy pre Jaguar.

Kľúčoví partneri, vrátane odborových organizácií, predajcov a všetci, ktorí tvoria dodávateľský reťazec, budú naďalej hrať mimoriadne dôležitú úlohu tohto nového rozšíreného ekosystému Jaguar Land Rover a na jeho ceste k znovuzadefinovaniu budúcnosti moderného luxusu.

ReFocus – zameranie na agilnejšiu organizáciu

Ako ukázali aj najnovšie finančné výsledky, Jaguar Land Rover má silné základy, na ktorých môže stavať udržateľné a odolné podnikanie pre svojich zákazníkov a ich komunity, partnerov, zamestnancov, akcionárov a celkovo prostredie okolo seba.

To, čo takúto transformáciu aktuálne poháňa, je nedávno predstavený program Refocus, ktorý konsoliduje už existujúce iniciatívy ako napríklad program Charge+ s novými aktivitami.

Stratégia Reimagine vidí Jaguar Land Rover ako podnik, ktorý má správnu veľkosť, s novým poslaním a ktorý je reorganizovaný na agilnejšiu podobu. Vytvorením plochejšej štruktúry firma sleduje to, aby jej zamestnanci mohli sami ešte aktívnejšie vytvárať nové nápady a dodávať svoju prácu rýchlejšie, s jasným poslaním.

Aby sa urýchlilo toto zameranie na efektivitu, spoločnosť významne zníži a zracionalizuje svoju nevýrobnú infraštruktúru v Spojenom kráľovstve. Gaydon sa stane symbolom tohto snaženia – centrom podniku – a presťahujú sa doňho ako centrálny riadiaci manažment, tak i ostatné manažérske pozície, ktoré budú môcť z jedného miesta lepšie napĺňať cieľ, ktorým je efektívna spolupráca a agilné rozhodovanie.

Spoločne s Tata Group

Aby sa darilo napĺňať s dôverou víziu modernej luxusnej mobility, spoločnosť pôjde cestou užšej spolupráce a zdieľania znalostí so spoločnosťami Tata Group, aby sa posilnila udržateľnosť a znižovali emisie, rovnako ako zdieľanie najlepších skúseností pri vývoji technológií novej generácie, vývoji dátových riešení a softvérovom vývoji. Jaguar Land Rover je od roku 2008 dcérskou spoločnosťou Tata Motors, kde je najväčším akcionárom Tata Sons.

 “Máme vo vnútri toľko možností. Je to jedinečná príležitosť,” vyjadril sa T. Bolloré. “Iní sa musia spoľahnúť výlučne na externé partnerstvá a kompromisy, ale my máme neobmedzený prístup, ktorý nám umožní posúvať sa dopredu sebavedome a rýchlo.”

Ak vezmeme do úvahy všetky tieto jednotlivé body, Jaguar Land Rover je na ceste za dvojciferným výsledkom EBIT marže a pozitívnym hotovostným tokom, s ambíciou dosiahnuť pozitívnu hotovosť bez dlhu do roku 2025.

Zhrnuté a podčiarknuté, Jaguar Land Rover mieri k tomu, aby bol jedným z najprofitabilnejších výrobcov luxusných produktov na svete.

Ako povedal N. Chandrasekaran, predseda predstavenstva Tata Sons, Tata Motors a Jaguar Land Rover Automotive plc: “Stratégia Reimagine privádza Jaguar Land Rover k významného zrýchleniu a to v súlade s víziou a prioritami v oblasti udržateľnosti širšej Tata Group. Spoločne pomôžeme značke Jaguar využiť jej potenciál, posilniť nadčasovú príťažlivosť značky Land Rover a spoločne sa staneme symbolom skutočne zodpovedným podnikaním pre našich zákazníkov, spoločnosť a planétu.”

Bolloré na záver uviedol: “Ako spoločnosť zameraná na ľudí môžeme a budeme postupovať dopredu oveľa rýchlejšie a s jasným poslaním nielen znovuzadefinovania moderného luxusu, ale jeho definovaním pre naše jedinečné značky. Značky, ktoré predstavujú emocionálne jedinečný dizajn, takpovediac sú umeleckými dielami, a pritom disponujú prepojenými technológiami a udržateľnými materiálmi, a takto ako celok definujú nové štandardy vlastníctva. Nanovo definujeme dizajnom nový moderný luxus.”

Nechajte nám správu