Všetko prepojené. Vozidlá, priemysel, budovy ale aj poľnohospodárske polia

Prezident Bosch pri otváracej prednáške

Prezident Bosch pri otváracej prednáške

Pre firmu Bosch je momentálnym ťahúňom vývoja prepojenie internetu vecí (IoT) a umelej inteligencie (AI). Vzniká tak nová skratka AIO ako katalyzátor ďalšieho vývoja v oblasti priemyslu, automobilizmu, správy budov ale aj poľnohospodárstva. S novými riešeniami sa budeme stretať na cestách, doma, pri práci či pri návštevách úradov.

Riešenie pre mobilitu

Asi najviditeľnejšie je to v oblasti automobilizmu a dopravy. Moderné auto je v podstate výkonný počítač v pohybe, s pripojením na internet a modernou softvérovou výbavou. Je doplnený mnohými snímačmi, vybavený rozpoznávaním dopravných značiek, osôb, prekážok, protiidúcimi autami, snímačmi počasia a pod. Je to tzv. vehicle computer: Práve v nich Bosch zvýši výkon do roku 2030 až tisíc násobne a vzniká tak možnosť vytvoriť skutočne autonómne vozidlo.

Elektromobilita

V oblasti automobilizmu je pre Bosch veľmi dôležitá aj elektromobilita. Bosch pritom umožní dlhšiu životnosť batérií v elektrických automobiloch. Inteligentné softvérové ​​funkcie pritom analyzujú stav batérie na základe dát v reálnom čase z vozidla a jeho okolia. Cieľom je vyvarovať sa stresovým faktorom pre batériu. Články v batériách teda budú starnúť (a strácať kapacitu) pomalšie. Bosch tiež dokáže presne vypočítať, kedy je optimálny čas na nabíjanie batérie a ako sa navigovať k nasledovnej nabíjačke. Toto riešenie dostalo názov Convenience Charging. Týkať sa bude aj jednoduchého platenia za nabíjanie.

Palivové články

Pre diaľkovú dopravu Bosch plánuje systém palivových článkov. Mobilný palivový článok umožní dlhé dojazdy s krátkou dobou „tankovania“. Prevádzka takýchto vozidiel bude potom čisto bez emisií. Pri použití obnoviteľne vyrábaného vodíka je prevádzka vozidiel úplne bez emisií. Spoločnosť Bosch plánuje spoločne so švédskou spoločnosťou Powercell sprístupniť zostavu palivových článkov. Okrem zostavy, ktorá premieňa vodík a kyslík na elektrickú energiu, vyvíja Bosch komponenty systému palivových článkov a tieto sú už pripravené na sériovú výrobu.

Palivový článok Bosch

Palivový článok Bosch ako zdroj čistej energie

Help Connect

Bosch funguje aj pri záchrane života a to pomocou systému Help Connect. Ak sa vyskytne nehoda, potrebuje rýchlu pomoc – bez debaty. Stať sa to môže doma, pri športe, na bicykli, v aute alebo na motocykli. V týchto núdzových situáciách ponúka Bosch strážneho anjela v podobe systému Help Connect.

Ako to funguje? Ak sa rozpozná nehoda, záchranárom sa automaticky posielajú dôležité informácie pre záchranu života. Realizuje sa to pomocou mobilnej aplikácie Bosch Service Center na smartfóne. Systém Bosch pritom rozpozná nehodu napríklad prostredníctvom senzorov v smartfóne alebo z asistenčných systémov vozidla. Napríklad senzory zrýchlenia na motocykla boli rozšírené o inteligentný algoritmus identifikácie kolízie. Ak tieto senzory rozpoznajú nehodu, aplikácia ohlási kolíziu a začne sa záchranná akcia. Záchrannú aplikáciu pritom môžete aktivovať kedykoľvek a kdekoľvek – automaticky prostredníctvom prepojených zariadení alebo jednoduchým stlačením tlačidla v prípade núdze.

Továreň budúcnosti

Nexeed predstavuje väčšiu transparentnosť a efektivitu vo výrobe a logistike. Je to systém priemyselných aplikácií pre priemysel 4.0, ktorý vedie k optimalizácii výroby. Nexeed už v minulosti pomohol fabrikám dosiahnuť zvýšenie produktivity až o 25 %. Tovar a transportné mechanizmy sú monitorované a sledované vo fabrike senzormi a bránami. Pravidelne sa odosiela ich poloha a stav do cloudu. Pri plánovaní výroby je tak v každom okamihu známe, kde sa napríklad nachádzajú palety a výrobný materiál a či dorazí včas na miesto určenia.

Správny náhradný diel rýchlo po ruke – vizuálne rozpoznávanie objektov

Súčasťou tohto systému je aj vizuálne rozpoznávanie objektov. Ak dôjde pri výrobe k výpadku stroja, vzniká riziko prestojov. V tomto prípade mať správny náhradný diel rýchlo po ruke ušetrí čas i peniaze. A práve tu prichádza k slovu vizuálne rozpoznávanie objektov. Obsluha pritom odfotografuje chybný diel pomocou smartfónu. Správny náhradný diel sa rozpozná pomocou Bosch aplikácie založenej na neurónovej sieti.

Riešenie pre budovy a infraštruktúru

Palivový článok na báze tuhých oxidov (SOFC) hrá dôležitú úlohu v dodávkach energie budúcnosti. Táto technológia má byť používaná okrem iného vo forme malých decentralizovaných elektrární v mestách, továrňach, dátových centrách a pri prevádzke nabíjacích staníc pre elektromobily. Bosch investoval 90 miliónov EUR do firmy Ceres Power, ktorá sa zaoberá palivovými článkami.

Palivový článok Bosch

Palivový článok Bosch

To však nie je všetko. Bosch rieši aj to, ako možno optimálne využiť miestnosti v kancelárskej budove a  kedy musí byť časť budovy klimatizovaná. Systém Connected Building Services je založený na senzoroch a cloude Bosch. Sleduje sa pritom napríklad kvalita ovzdušia či prítomnosť osôb v budove. Na základe týchto údajov je možné realizovať efektívnu správu budov. Rovnako sa dajú predvídať výpadky niektorých systémov v budove.

Home Connect je otvorená platforma IoT pre domáce spotrebiče od spoločnosti Bosch a ďalších výrobcov a rozširuje sa z kuchyne do celého domu. Od polovice roka 2020 bude nová aplikácia Home Connect Plus schopná prevádzkovať aj ďalšie oblasti inteligentného domu, ako je ovládanie osvetlenia a roliet, kúrenie, multimediálneho systému alebo záhradnej techniky.

Riešenie pre poľnohospodárske stroje, polia a farmy

Digitálny ekosystém pre inteligentné poľnohospodárstvo NEVONEX je nezávislý ekosystém, ktorý prináša digitálne služby do poľnohospodárskych strojov a umožňuje jednoduché prepojenie pracovných procesov a strojov. Poskytovatelia poľnohospodárskej techniky alebo prevádzkových prostriedkov môžu pomocou platformy ponúkať rôzne služby. Tie možno vykonávať priamo na existujúcich i nových poľnohospodárskych strojoch s nainštalovanou riadiacou jednotkou NEVONEX. Prepojenie senzorov na poľnohospodárskom stroji vytvára ďalší potenciál zdrojov. Napríklad je možné optimalizovať výťažnosť osiva, hnojív alebo prostriedkov na ochranu rastlín alebo automatizovať pracovné procesy.

Nevonex rieši problematiku prepojeného poľnohospodárstva

Nevonex rieši problematiku prepojeného poľnohospodárstva

Inteligentné senzorové systémy

Prepojené senzorové systémy od spoločnosti Bosch pomáhajú poľnohospodárom sledovať vonkajšie vplyvy a reagovať na ne včas. Pomocou Deepfield Connect Field Monitoring dostávate dáta o počasí, raste rastlín a to priamo do smartfónu. Zavlažovací systém Smart Irrigation pomáha využívať vodu pri pestovaní olív. Monitorovanie mlieka Deepfield Connect meria teplotu mlieka pomocou prepojených senzorov v tanku. To umožňuje výrobcom mlieka, mliekárňam alebo vodičom cisterien zasiahnuť skôr, než mlieko skysne. Rovnako všetky ochorenia rastlín sa identifikujú v ich ranej fáze. V skleníku sa zhromažďujú údaje napríklad o vlhkosti vzduchu alebo obsahu oxidu uhličitého, ktoré sú ďalej spracované v Bosch IoT Cloud pomocou umelej inteligencie a analyzujú sa rizika infekcie.

Viac fotografií z BCW 2020

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.

Nechajte nám správu