Európska komisia (EK) podporuje zdieľanú ekonomiku. Hoci sa podľa ekonomickej radkyne Zastúpenia EK v Bratislave Lívie Vašákovej nateraz rozhodla nezasiahnuť priamo do jej regulácie, ide o nové a perspektívne odvetvie, ktoré EK nechce reguláciami negatívne ovplyvniť. Zaznelo to na medzinárodnej konferencii Share.Techsummit v Bratislave.

TechSummit zameraný na zdieľanú ekonomiku

Konferencie sa zúčastnili zástupcovia Európskeho parlamentu, Európskej komisie a mnoho ďalších odborníkov z verejného a súkromného sektora. Vo všeobecnosti je súčasný trend zdieľanej ekonomiky podporovaný všetkými stranami a z pohľadu Európskej komisie, ktorá bola na konferencii zastúpená Líviou Vašákovou, je prioritou podporovať tento trend zavádzaním jednotného digitálneho trhu, výrazne neobmedzovať rozvoj zdieľanej ekonomiky, dbať na ochranu záujmov spotrebiteľov a vytvárať férové pravidlá konkurenčného prostredia.

,,Cieľom Share.Techsummitu bolo vytvoriť priestor na diskusiu všetkých strán, ktoré sa na zdieľanej ekonomike podieľajú, či už sú to firmy, ktoré ponúkajú riešenia a platformy pre zdieľanú ekonomiku ako napríklad Uber, Airbnb a JaSpravim, alebo samotní používatelia a v neposlednom rade samozrejme regulátori a kontrolné orgány,” hovorí David Čajko, organizátor konferencie a dodáva, že tento cieľ sa naplniť podarilo.

Hostia zo zahraničia prezentovali už aj konkrétne riešenia, ako sa so zdieľanou ekonomikou vysporiadať. V súvislosti s diskusiou Kam smeruje zdieľaná ekonomika? sa riešilo zdanenie služby Uber v Estónsku, kde sa za 6 mesiacov podarilo navrhnúť spoločné riešenie, ktoré je aktuálne v pilotnej prevádzke. Kalle Palling, predseda estónskeho parlamentného výboru pre európske záležitosti tvrdí, že: „Slovensko by sa v rámci svojho regulačného prístupu malo posunúť vpred. Estónsko je dobrým príkladom, ktorý by mohol zodpovedať väčšine trhov v Európskej Únii. V Estónsku
sme dosiahli úspech práve preto, že sme znížili reguláciu pre tradičné taxi služby a zároveň zregulovali zdieľanie jazdy, vďaka tomu máme flexibilný zákon o verejnej doprave, ktorý umožňuje pôsobiť na trhu každému.

Dodal, že zdieľaná ekonomika vytvára viac príležitostí pre každého jednotlivca – či už na strane poskytovateľa alebo spotrebiteľa. “Používateľ získa viac príležitostí za menej peňazí a poskytovateľ zas viac možností zárobku pre seba alebo svoju rodinu,” povedal K. Palling.

Ivan Štefanec, člen Európského parlamentu doplnil: “Už v roku 2015 prekročili zisky zo zdieľanej ekonomiky sumu 28 miliárd eur a každým rokom stúpajú. Viac ako polovica občanov Európskej únie vie o jej existencii a každý šiesty Európan ju aj nejakým spôsobom využíva.

Zástupkyňa sekcie riadenia informatizácie Mgr. Martina Slabejová PhD. vyjadrila podporu rozvoja zdieľanej ekonomiky a jej myšlienke “Sharing not owning, ktorá pomáha ľudom a podnikateľom šetriť peniaze, získavať príjem, stretávať sa s novými ľuďmi, budovať dôveru, zlepšovať výber a zvyšovať si celkovo životný komfort.” Dôležité bude vytvoriť rozumnú legislatívu, ktorá nebude brániť inováciám a zabezpečí rovnováhu medzi záujmom spotrebiteľov, komunít, verejnej bezpečnosti a sociálneho dobra. Vyzdvihla, že práve akcie ako ShareTechsummit môžu slúžiť na efektívnejšiu prípravu legislatívy.

Zúčastnené strany počas konferencie vyjadrili záujem o ďalší spoločný dialóg a zdieľanie skúseností. Pokrok v tejto oblasti by mohol pomôcť pri tvorbe jednotnej regulácie v rámci EÚ. To by mohlo priniesť efektívnejšiu ochranu práv používateľov služieb a otvorenie jednotného európskeho trhu pre firmy.

V rámci Slovenska stojí podľa účastníkov konferencie za zváženie iniciovať spoluprácu so zástupcami vlády, konkrétne Sekciou riadenia informatizácie v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, s cieľom spoločne identifikovať negatívne dopady zdieľanej ekonomiky a hľadanie konkrétnych legislatívnych riešení.

Značky:

Nechajte nám správu