Od februára bude aj na Slovensku odoberať zelenú elektrinu, ktorá bola vyrobená z obnoviteľných zdrojov (napr. slnko, vietor). Čisto zelenú elektrinu na 100 % garantuje ZSE s tým, že jej pôvod je zaručený. Ak začnete využívať takúto energiu, prispejete aj k rozvoju obnoviteľných zdrojov na Slovensku ale aj v rámci celej Európskej únie.

Fotovoltaická výroba energie od ZSE

Fotovoltaická výroba energie od ZSE

Od 1. januára 2020 Slovensko zároveň využíva členstvo v AIB (Association of Issuing Bodies), európskeho združenia, v rámci ktorého je umožnené vymieňať a uplatňovať záruky pôvodu. A práve to umožňuje priniesť zelenú energiu na Slovensko. O vystavenie záruky pôvodu pritom môže požiadať elektráreň, ktorá vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov a zároveň nedostáva žiadnu inú dotáciu. Túto záruku následne kupuje pre svojich zákazníkov dodávateľ.  Od 3. februára 2020 tak bude zelenú elektrinu poskytovať svojim zákazníkom aj ZSE. Táto energie je na 100 % vyrobená z obnoviteľných zdrojov, nemusí však byť vyrobená na Slovensku.

Zelená energia pribúda do cenníku ZSE

Zelená energia pribúda do cenníku ZSE

Ak chcete odoberať takúto energiu , zo ZSE uzavriete zmluvu o poskytovaní takejto služby. Následne získate zelený certifikát. Ten garantuje, že elektrina dodávaná do vašej domácnosti je 100 % krytá elektrinou z obnoviteľných zdrojov. Stojí to 2 eurá mesačne (bez ohľadu na objem odobranej energie) a o zmluvu je možné požiadať v ktoromkoľvek ZSE Centre, telefonicky na Zákazníckej linke alebo jednoducho online na webe zse.sk.

Výroba elektrickej energie z konvenčných zdrojov výrazne vplýva na produkciu CO2 v Európe. Krajiny Európskej únie pritom smerujú k zeleným zmenám v energetike a postupnému zvyšovaniu podielu obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe. Je celkom evidentné, že postupne sa zelená energia musí stať  rozhodujúca, pokiašľ chceme, aby aj neskoršie generácie mohli žiť v zdravom prostredí. Momentálne je jednou z podpory k tomuto stavu forma záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov, pričom spotrebiteľ si za to priamo pripláca.

Od februára tak v cennému ZSE pribudne produkt Zelená elektrina. Okrem tohto spoločnosť poskytuje fotovoltické riešenia s batériami (virtuálnou alebo fyzickou) na uloženie vyrobenej elektrickej energie. Tieto riešenia  sú určené pre zákazníkov, ktorí chcú elektrinu z obnoviteľných zdrojov nielen využívať, ale si ju aj sami vyrábať. Vlastná elektrina pre rodinné domy je za poplatok 99 eur mesačne.

Záruky pôvodu energie nakupuje ZSE aj pre nabíjacie stanice, čo znamená, že všetky elektromobily, ktoré využívajú nabíjacie stanice ZSE Drive, využívajú len zelenú elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov. S cieľom podporovať rozvoj elektromobility na Slovensku, ZSE zároveň poskytuje 30 % zľavu na elektrinu pre domácnosti, ktoré nabíjajú elektromobil cez domácu nabíjačku v nízkej tarife.

Atmosféra na tlačovej konferencii vo fotografiách

 

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.

Nechajte nám správu