Dostať moderné technológie do starších alebo menej vybavených automobilov nie je vždy jednoduché, aj keď by si to častokrát ich majitelia priali.

Výnimkou nie sme ani my, a preto sme hľadali spôsob, ako ich tam dostať. Riešenie na to má česká spoločnosť Xmarton, ktorá dokáže z takmer akéhokoľvek automobilu spraviť „inteligentný“, a pritom ho zabezpečiť voči odcudzeniu. To všetko pomerne jednoducho a bez nutnosti veľkých zásahov do elektroniky automobilu. Samozrejmosťou je aj zachovanie pôvodnej záruky na vozidlo, Xmarton na to nemá žiadny vplyv.

Princíp fungovania a možnosti

Základom je inštalácia malého modulu do vozidla, ktorý nie je vidieť. Nasleduje konfigurácia, spustenie a ovládanie zvolených funkcií vozidla. Na vzdialený prenos dát a komunikáciu s vozidlom sa využíva GSM sieť v režime trvalého roamingu. Využívané sú mobilné siete všetkých operátorov, pričom sa modul pripája vždy k tej najsilnejšej sieti v celej EÚ. Privátna Európska APN sieť mimo internet zabezpečuje bezproblémovú dostupnosť služby.

Používateľ potrebuje iba smartfón s aplikáciou Xmarton (Android/iOS) a pripojenie na internet. Zaujímavosťou je prehľad o vozidle v hodinkách Apple Watch a možnosť ovládania funkcií za pomoci virtuálnej asistentky Siri. V blízkosti automobilu sa komunikácia s modulom realizuje cez Bluetooth. Podľa výrobcu je celá komunikácia zabezpečená na úrovni bankových služieb. Pri takejto službe je to nutnosťou. Aplikácia je v českom jazyku, pričom sa plánuje rozšírenie o slovenčinu a angličtinu.

Primárne slúži na ovládanie funkcií automobilu, na autorizácie iných používateľov a pod. Webové rozhranie ponúka podrobnú konfiguráciu, sledovanie kompletnej histórie, štatistík, prideľovanie práv a mnoho iného.

Najväčším benefitom je ovládanie rôznych funkcií automobilu, zabezpečenie proti krádeži alebo odtiahnutiu, diaľkové obmedzenie štartu vozidla, upozornenie na všetky nárazy, ako aj možnosť nechať naštartované auto a spustenú klimatizáciu.

Páči sa nám aj možnosť prístupu do auta bez kľúča, iba pomocou aplikácie a tiež možnosť prideľovania digitálnych kľúčov. Výborným doplnkom je aj funkcia, ktorá vás v prípade nehody automobilu okamžite upozorní, pričom môžete promptne zareagovať a možno aj zachrániť život.

Xmarton je vhodný pre súkromné osoby, ale ešte väčší osoh z neho budú mať firemní zákazníci (autopožičovne, zdieľanie vozidiel, firemný vozový park a pod.). Samozrejmosťou je homologizácia TÜV SÜD a viaceré servisné miesta v Českej a Slovenskej republike. Xmarton je kompatibilný s rôznymi značkami automobilov, od bežných až po luxusné.

Dostupné programy a ceny

Basic

Základný program slúži najmä na zaznamenávanie informácií o vozidle. Obsahuje knihu jázd, záznam polohy vozidla (aktualizácia polohy každých 10 minút), rozlíšenie súkromných a firemných jázd, výpočet spotreby a nákladov na prevádzku, detail jazdy s presným záznamom rýchlosti a pod. Cena je pri nákupe 70,80 € za riadiacu jednotku, 30 € montáž a 5,88 € mesačný poplatok za prevádzku. Pri prenájme platíte iba mesačný poplatok 13,08 €, zariadenia sú v cene (pri viazanosti 36 mesiacov).

Standard

Stredný program obsahuje všetky funkcie z programu Basic plus rozšírenie. V ponuke sú detailné informácie o stave tachometra (s automatickým nulovaním), zámkoch dverí, ale aj častejšie sledovanie polohy vozidla a automatická detekcia tankovania paliva. Cena je pri nákupe 130,80 € za riadiacu jednotku, 60 € montáž, 7,08 € mesačný poplatok za prevádzku. Pri prenájme platíte iba mesačný poplatok  19,08 €, zariadenia sú v cene (pri viazanosti 24 mesiacov).

Malá škatuľka s veľkými možnosťami

Exclusive

Najvyšší program disponuje najväčším množstvom vymožeností, ktoré ponúknu detailný prehľad o vozidle, pokročilé zabezpečenie vozidla, ovládanie funkcií vozidla na diaľku, možnosť nechať naštartovaný motor so spustenou klimatizáciou, prideľovanie digitálnych kľúčov a pod. Cena je pri nákupe 310,80 € za riadiacu jednotku, 114 € montáž, 10,68 € mesačný poplatok za prevádzku. Pri prenájme platíte iba mesačný poplatok 23,88 €, zariadenia sú v cene (pri viazanosti 36 mesiacov). Forma prenájmu je vo všetkých prípadoch dostupná iba pre právnické osoby.

Xmarton má veľký potenciál, je do detailu prepracovaný a my pripravujeme redakčný test, ktorý ukáže všetky jeho výhody a možnosti vylepšenia. Podrobné informácie o zariadení Xmarton a všetky možnosti tejto služby nájdete na webe: www.xmarton.com

Značky:

Miroslav Illéš

Miroslav Illéš
OUTDOOR | PRÍRODA | AUTOMOBILY | TECHNOLÓGIE

Nechajte nám správu