Výrobca čipov tiež spolupracuje s firmou ZF a Hella na vývoji špeciálneho autonómneho auta. 

NVIDIA a Volvo oznámili, že už úzko spolupracujú na vývoji autonómeho auta, ktoré sa mierne odlišuje od toho, čo vyvíjajú ostatné firmy. Pritom chcú spolupracovať aj s ostatnými poprednými spoločnosťami v tejto oblasti. Výsledkom má byť univerzálna platforma, ktorú budú môcť použiť aj ostatní výrobcovia automobilov už v ďalšom desaťročí.

Nová platforma má názov Zenuity a Volvo a NVIDIA pripravia aj modul, ktorý sa bude dať využiť všeobecne v automobiloch. Je to podobný princíp ako už  vyvíja Tesla, Audi a Toyota, ale má sa odlišovať presnosťou a spoľahlivosťou. Využívajú sa pritom dáta z kamery a radaru v automobile a tieto sa porovnávajú s mapami vo vysokej presnosti. Tak bude možné dosiahnuť aj vyhnutie sa náhlym prekážkam na ceste. Volvo oznámilo, že prvý automobil s týmto systémom príde na trh v roku 2021.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.

Nechajte nám správu