ID3 a ID.4 s najnovším softvérom sa teraz dajú aktualizovať online. Už v lete 2021 budú pre ID. k dispozícii prvé aktualizácie „Over-the-Air“. Nové oddelenie ID.Digital koordinuje prípravu a nahrávanie aktualizácií.

Modely Volkswagen ID.3 a ID.4 môžu odteraz v Európe cez WLAN alebo mobilnú dátovú sieť prijímať technické aktualizácie a získavať nové funkcie. Vozidlo zákazníka zostáva vďaka aktualizáciám „Over-the-Air“ vždy na najnovšej úrovni digitálneho vývoja. Verziu softvéru ID.2.1, ktorá vytvára technické predpoklady pre aktualizácie „Over-the-Air“, majú všetky novo vyrobené modely radu ID. od 8. kalendárneho týždňa.

ID.4: Aj systém infotainmentu získa na aktualizáciách

Od leta budú mať majitelia modelov Volkswagen ID. každé tri mesiace k dispozícii novú aktualizáciu. Tieto aktualizácie budú okrem optimalizácie výkonnosti softvéru zahŕňať aj nové funkcie a možnosti individualizácie.

ID.4. Zdroj: Volkswagen

ID.4. Zdroj: Volkswagen

Novo založená projektová zložka ID.Digital bude pri tom dôsledne vyvíjať softvér modelov ID. a koordinovať nahrávanie aktualizácií Over-the-Air.  Nový softvér ID.2.1 majú štandardne všetky vozidlá vyrobené od 8. kalendárneho týždňa. Zákazníkom, ktorí si už dovtedy prevzali svoj automobil radu ID., bude nový softvér poskytovaný postupne. Stačí na to návšteva predajcu.

S novým softvérom bude možné napríklad aktualizovať riadiace jednotky zabudované vo vozidle bez toho, aby zákazník musel opakovane navštíviť autorizovaný servis Volkswagen. Prvé aktualizácie „Over-the-Air“ sa v súčasnosti úspešne testujú vo vyše 3000 firemných vozidlách, aby mohli aj prví zákazníci profitovať zo zlepšení výkonnosti a nových funkcií.

ID.4. Zdroj: Volkswagen

ID.4. Zdroj: Volkswagen

Softvér sa čoraz viac stáva diferenciačným faktorom v rámci konkurencie a tým aj rozhodujúcim dôvodom pre kúpu na automobilovom trhu 21. storočia.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.

Nechajte nám správu