Tesla postaví novú Megafactory v Číne, kde bude vyrábať stacionárne úložiská energie pre celý svet