Taxi aplikácia LIFTAGO prináša na trh novinku: ako jedna z mála online služieb upravila svoje používateľské prostredie aj pre zrakovo hendikepovaných zákazníkov. Úspešný start-up chce vyjsť v ústrety nevidiacim a slabozrakým, ktorí sa tak môžu jednoduchšie presúvať mestami v Česku aj na Slovensku.

LiftagoTest-2

„Novinku sme vytvorili pre dobrú vec na podnet zákazníka z komunity slabozrakých a nevidiacich, ktorý s nami spolupracoval aj pri jej testovaní. Sme veľmi radi, že sme taxi aplikáciu LIFTAGO sprístupnili aj tejto skupine ľudí. Naším cieľom bolo aj takýmto spôsobom uľahčiť dopravu väčšiemu počtu ľudí v mestách,“  povedal Tomáš Sroka, Country Manager LIFTAGO na Slovensku.

Viaceré prvky taxi aplikácie LIFTAGO bolo potrebné prispôsobiť a doplniť správnymi textovými popiskami, aby ich technológia hlasového odčítania VoiceOver dokázala identifikovať. Zároveň aplikácia zrakovo hendikepovaného zákazníka upozorní, čo má urobiť a prečíta mu ponuky taxikárov. Z nich si môže zákazník zvoliť najvýhodnejšiu ponuku podľa hodnotenia vodiča, ceny za jazdu, typu auta či vzdialenosti taxíka. „Naša snaha sa vyplatila a po zdĺhavom testovaní a niekoľkých skúšobných jazdách sa nám podarilo zabezpečiť, že taxi aplikáciu LIFTAGO môžu aktuálne efektívne používať všetci zrakovo hendikepovaní používatelia vlastniaci iPhone. Verzia pre Android sa pripravuje,“ dodal Tomáš Sroka.

Po objednaní môže zákazník priamo komunikovať s vodičom a oznámiť mu, že vzhľadom na zrakové znevýhodnenie bude potrebovať asistenciu. Vodiči LIFTAGO už majú k dispozícii presné pokyny, ako v takýchto situáciách postupovať.

Upravenú taxi aplikáciu LIFTAGO otestoval v Bratislave aj zrakovo postihnutý zákazník Martin Foltin. Podľa neho najčastejším problémom pre slabozrakých pri používaní aplikácií je, že sa v aplikačnom prostredí nachádzajú tlačidlá, ktoré sú iba obrázkom a čítací program ich nevie rozoznať. „Preto som rád, že LIFTAGO sa rozhodlo aplikáciu upraviť a pomôcť tak zrakovo postihnutým ľuďom, ktorí nebudú potrebovať pri doprave mestom špeciálnu asistenciu. Oceňujem najmä možnosť spojiť sa s vodičom a informovať ho, že potrebujem pomoc. Vyhnem sa tak napríklad situácii, keď som pri objednávaní taxíka zabudol uviesť, že som nevidiaci. Po niekoľkých minútach čakania som opäť zavolal na dispečing, kde mi oznámili, že taxík už poslali. No zobral si ho niekto všímavejší ako ja :-)“, povedal Martin Foltin.

Podľa nevidomej testovačky aplikácie LIFTAGO Jany je pre nevidiacich komplikáciou aj orientácia v neznámom prostredí: ,,Môj život sa tak skladá z neustáleho organizovania a dopytovania sa, či by ma mohol niekto odviezť. To, že sa Liftago rozhodlo svoju aplikáciu sprístupniť aj nevidiacim, je pre mňa úžasná správa. Vďaka možnosti zvoliť si vodiča prestáva jazda taxíkom byť finančne nedosiahnuteľným luxusom. Navyše, vždy keď sa niekam s Liftagom vydám, prekvapí ma, ako sú vodiči milí a ochotní. Každý vodič mi pomôže nastúpiť, a na konci jazdy so mnou vystúpi z auta a odprevadí ma až k daným dverám. Liftago ma v mojej samostatnosti, o ktorú bojujem celý život, posunulo zase o kus ďalej. Už sa nemusím nikoho pýtať, či bude mať čas ma niekam odprevadiť.”

V Česku a na Slovensku má LIFTAGO vo svojom smartfóne vyše 200-tisíc ľudí. Cieľom jednej z najväčších online platforiem na objednávanie taxíkov je poskytnúť ľuďom v mestách alternatívu k vlastným autám a zbaviť centrá miest zaparkovaných áut.

V našom prípade sme testovali aplikáciu spolu s county manažérom pre Slovensko, ktorý pre nás prišiel netradične na firemnej Tesle

LiftagoTest-1

Hovorili sme pomerne otvorene o tom, ako funguje trh s taxíkmi a hlavne aplikáciami na objednávanie taxíkov. Hlavné výhody Liftago v porovnaní s konkurenciou sú nasledovné:

LiftagoTest-3

český start-up s česko-slovenským tímom využíva v aplikácii unikátne trhovisko jázd – zákazník vopred vidí na displeji konkrétne ponuky od viacerých taxikárov – odhad ceny, za koľko minút prídu, ich obľúbenosť – a môže si tak vybrať tú najlepšiu ponuku

LiftagoTest-4

LIFTAGO je jediná taxi aplikácia, kde systém neprideľuje vodičov, ale zákazníci si sami vyberajú vodiča podľa konkrétnych ponúk. Tým LIFTAGO vytvára konkurenčné prostredie, kde je hodnotenie vodičov jedným z najdôležitejších faktorov výberu. Vďaka tomu sa vytvára prirodzený tlak na kvalitu aj zaslúženú spokojnosť vodičov. Najlepšie hodnotení taxikári si najviac zarobia

LiftagoTest-7

taxikári v aplikácii ponúkajú zákazníkom ceny na základe rôznych reálnych taríf, ktoré majú v taxametri podľa aktuálneho dopytu, trh sa tak vyvíja prirodzene podľa dopytu a ponuky bez regulovania

LiftagoTest-5

taxikári nemajú potrebu sa v dopravných špičkách vypínať z aplikácie, čím sa služba dlhodobo stáva dostupnejšou pre zákazníkov

LiftagoTestHodnotenie-1

o obľúbenosti vodičov rozhodujú zákazníci svojím hodnotením v aplikácii

LiftagoTestHodnotenie2-1

spoločnosť vyberá skúsených vodičov so živnosťou, licenciou a kvalitným vozidlom

LIFTAGO ako jediné na trhu umožňuje zapojeným taxikárom, aby pracovali aj pre iné taxislužby bez obmedzení, posiela im ponuky, aj keď sú obsadení, a tým zvyšuje ich efektivitu jázd

LiftagoTest-6

LIFTAGO chce z trhu vybrať najlepších taxikárov, zvýšiť ich vyťaženie a postaviť na nich technologickú platformu dostupnej lokálnej prepravy

LiftagoTestHodnotenie3-1

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.

Nechajte nám správu