SEAT Tarraco má dva nové asistenčné systémy: Pre-crash, ktorý je aktívny v prípade hroziacej kolízie a systém detekcie prevrátenia Rollover Assist . Za 0,2 sekundy Pre-crash aktivuje rozličné funkcie ako napnutie bezpečnostných pásov alebo zatvorenie okien. Zmyslom bezpečnostných systémov je predchádzať nehodám, ako aj minimalizovať ich následky.

Nepozornosť, neprimeraná rýchlosť alebo únava sú iba niektoré z hlavných príčin dopravných nehôd. Ako hovorí Esteban Alcántara, inžinier SEAT pre oblasť bezpečnosti „nové asistenčné systémy sú zvlášť užitočné v týchto prípadoch.“ Pri príležitosti svetovej premiéry nového modelu  SEAT Tarraco tento expert vysvetľuje, ako fungujú dva nové asistenčné systémy – Pre-crash a Rollover Assist, pričom poskytuje náhľad na trendy budúcnosti:

– Reakcia za 0,2 sekundy: Nedotáčavosť, pretáčavosť alebo prudké brzdenie sú niektoré zo situácií, kedy sa aktivuje systém Pre-crash v automobile SEAT Tarraco. Vozidlo automaticky zistí, kedy hrozí nehoda a reaguje v priebehu 200 milisekúnd. V závislosti od druhu hroziacej nehody pritiahne bezpečnostné pásy na predných sedadlách, zapne výstražné svetlá, ako aj zatvorí okná a strešné okno aby sa zabránilo, že sa pri nehode končatiny členov posádky dostanú mimo kabíny.

– Minimalizuje následky: „Aktívne bezpečnostné systémy hrajú čoraz významnejšiu rolu pri ochrane členov posádky, ako aj iných účastníkov premávky. V niektorých prípadoch dokážu zabrániť nehodám alebo minimalizovať následky nehody,“ hovorí Esteban. Príkladom môže byť nový Rollover Assist modelu SEAT Tarraco, ktorý sa aktivuje pri prevrátení vozidla. V takomto prípade systém okrem iných funkcií automaticky uskutoční núdzové volanie záchranného dispečingu, vypne motor, odomkne dvere, zapne výstražné svetlá a upraví ventiláciu.

– Senzory a riadiace jednotky v neustálej pohotovosti: Technológia a riadiaca elektronika asistenčných systémov predstavujú „veľkú revolúciu“ v oblasti vývoja nových modelov automobilov. „Inovácie v oblasti bezpečnosti robia veľké kroky vpred,“ ako možno vidieť na inkorporácii ‘inteligentných’ senzorov a riadiacich modulov. Vďaka tomu sú automobily schopné identifikovať potenciálne príčiny nehôd a reagovať na ich odvrátenie. Zdokonalil sa aj spôsob upozorňovania vodiča: svetelné výstražné signály sú spojené s akustickými, hlasovými inštrukciami, vibráciami volantu a dokonca aj korekciou riadením a automatickým brzdením, a to bez akéhokoľvek zásahu človeka.

– Cieľom je nula nehôd: Ako hovorí Esteban Alcántara, „automobil budúcnosti  sa bude skladať z množstva asistenčných systémov. Aktuálna rola vodiča sa časom bude meniť na rolu pasažiera, preto sa bezpečnostné a asistenčné systémy musia prispôsobiť tejto situácii, rovnako aj novému interiéru vozidla.“ Automobily budú navzájom digitálne prepojené, čo umožní dosiahnuť cieľ „nula nehôd, na čom už dlhšie pracujeme.“

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.

Nechajte nám správu