IT Asociácia Slovenska sa zasadzuje o to, aby podnikateľské subjekty na Slovensku dodržiavali všetky zákonné podmienky vyplývajúce z platnej legislatívy. Rešpektujeme medializované rozhodnutie Okresného súdu v Bratislave z februára 2018 týkajúce sa spoločnosti Uber Slovakia a v žiadnom prípade ho nechceme spochybňovať. Toto rozhodnutie však intenzívne vnímame, keďže na jeho základe musela spoločnosť Uber, člen IT Asociácie Slovenska, pozastaviť svoju činnosť po viac ako dvojročnom úspešnom pôsobení na Slovensku.

V IT Asociácii Slovenska sme presvedčení, že zdieľaná ekonomika je založená na spoľahlivých a čoraz populárnejších technologických inováciách, ako aj na transparentných procesoch. Zároveň prináša atraktívnu a výhodnú službu pre všetkých občanov.

Touto cestou chceme vyjadriť našu podporu rozvoju zdieľanej ekonomiky v Slovenskej republike. Slovensko sa nesmie brániť prichádzajúcim technologickým inováciám, ale práve naopak, musíme spoločne vyvinúť maximálne úsilie na to, aby sa naša krajina stala lídrom vo vytváraní prostredia pre digitálnu transformáciu. Tá so sebou prináša nevyhnutnú zmenu doterajších biznis modelov a niekedy aj potrebnú zmenu legislatívy, ktorá by mala smerovať nielen k regulácii nových online služieb, ale aj k deregulácii tradičných poskytovateľov. Podobný názor presadzuje aj nadnárodná asociácia DigitalEurope, ktorej sme členom a ktorá potrebu rozvoja zdieľanej ekonomiky dlhodobo komunikuje a deklaruje nevyhnutnosť diskusie k tejto téme aj na pôde európskych inštitúcií.

V tejto súvislosti preto považujeme za dôležité, aby sa čo najskôr vyriešila situácia, ktorá nastala po súdnom rozhodnutí o pozastavení činnosti nášho člena, spoločnosti Uber a aby sa vyrovnali podnikateľské podmienky pre tradičných poskytovateľov služby a nových online poskytovateľov. V rámci našich možností budeme presadzovať, aby bol formou skráteného legislatívneho procesu urýchlene novelizovaný zákon č. 56/2012 o cestnej doprave, ktorý by upravil podmienky v oblasti prepravy osôb tak, aby reflektovali na príchod nových informačno-komunikačných technológií a zodpovedali požiadavkám 21. storočia.

Viac o „uberizácii“ priemyslu

Uber nám celkom chýba. Aká je budúcnosť?

Značky:

Nechajte nám správu