Moderní spotrebitelia čakajú na prijatie legislatívy, ktorá uľahčí podnikanie novodobým aplikáciám komerčnej prepravy.

Navrhnutá novela zákona o cestnej doprave sa v súčasnosti nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Odborníci sa prihovárajú za skorší termín platnosti novej legislatívy, podporiť ho môžu aj spotrebitelia.

Expertné stanovisko k liberalizácii taxislužieb poskytol Inštitút moderného spotrebiteľa, ktorý zastupuje hlas zákazníkov využívajúcich pokrokové technológie v každodennom živote. „Predkladaný návrh zákona vnímame pozitívne. Je potrebné vyvarovať sa jednoduchých riešení, ktoré by išli na úkor spotrebiteľov či iných skupín. Vždy preferujme predvídateľné prostredie pre všetkých,“ uvádza riaditeľ Inštitútu moderného spotrebiteľa Michal Kardoš.

Medzi pozitíva navrhovanej novely patria najmä nasledovné opatrenia: zjemnenie požiadaviek na vozidlo taxislužby, zrušenie požiadavky odbornej spôsobilosti, odstránenie požiadavky finančnej spoľahlivosti či taxi stanoviska alebo umožnenie výpočtu ceny prostredníctvom digitálnej platformy.

Inštitút moderného spotrebiteľa pripravil k novele zákona hromadnú pripomienku dostupnú na portáli Changenet.sk. Navrhuje posunúť účinnosť novej legislatívy z 1. apríla na 1. január budúceho roka. Skoršia účinnosť by totiž prospela spotrebiteľom i podnikateľom v tejto oblasti. „Nevidíme dôvod zmeny odkladať. Očakávame, že môžu zásadným spôsobom ovplyvniť aj ďalšiu reguláciu zdieľanej ekonomiky na Slovensku,“ predikuje M. Kardoš.

Neregulujme cenu, podporme zamestnanosť

Nová legislatíva by nemala stanovovať cenu jazdy, keďže takéto obmedzenie by mohlo zabrániť vzniku inovatívnych modelov cenotvorby. Zákazník by napokon zaplatil viac. Nová regulácia by mala iba garantovať spotrebiteľovi informácie napríklad o tom, z čoho pozostáva cena jazdného a aký je cenový odhad jazdy. Navyše, pridaná hodnota a potreba taxametrov či tlačiarní je v dnešnej dobe veľmi sporná.

Moderný zákon by mal uľahčiť prístup k profesii vodiča taxislužby, a tak neobmedzovať príležitosti na zárobok. Cieľom by preto malo byť odstránenie neopodstatnených požiadaviek. Inštitút moderného spotrebiteľa však podporuje stanovenie minimálnych kritérií, ktoré objektívne prispejú k vyššej miere bezpečnosti.

Keď reaguje vyspelá Európa

Už dnes existuje mnoho príkladov dobrej praxe pre liberalizáciu taxislužieb. Ide napríklad o Estónsko, Lotyšsko, Litvu, Fínsko či susednú Českú republiku, popisuje expertná analýza Inštitútu moderného spotrebiteľa. Dopyt ľudí po moderných službách potvrdzujú dlhodobo aj nezávislé prieskumy. Až 79 % respondentov, ktorí poznali jednu z populárnych taxi aplikácií, uviedlo, že majú záujem o jej pôsobenie v hlavnom meste Slovenska. Išlo o prieskum agentúry TNS z leta 2016.

Inovatívne služby si získavajú čoraz väčšiu priazeň vďaka nástupu novej pracovne aktívnej generácie. Niektorú zo služieb zdieľanej ekonomiky využilo 27 % spotrebiteľov v EÚ vo veku 25 a 39 rokov v porovnaní s 10-percentným podielom v skupine nad 55 rokov, ukázali výsledky prieskumu Eurobarometer. Rovnako platí, že zdieľaná ekonomika by mohla naprieč štátmi EÚ vytvárať pridanú hodnotu vo výške 572 miliárd eur, píše sa v štúdii Európskeho parlamentu.

Značky:

Nechajte nám správu