Viac ako 1 000 vystavovateľov a prezentátorov predstaví svoje najnovšie inovácie a koncepty v Nemecku. Celkovo sa na tomto veľtrhu predstaví takmer 700 vystavovateľov vrátane automobilov, bicyklov a všetkých významných spoločností v dodávateľskom priemysle. Na veľtrhu IAA sa celkovo uskutoční viac ako 100 svetových premiér.

Kľúčovým bodom tejto výstavy je transformácia na klimaticky neutrálnu mobilitu. Výstava sa uskutoční budúci týždeň v Mníchove a redakcia TOUCHIT sa na nej zúčastní osobne. Z prvého novinárskeho dňa 6. septembra vám prinesieme správy o najnovších elektromobiloch a službách určených na ich prevádzku.

Mníchov sa pritom budúci týždeň premení na globálne centrum pre mobilitu budúcnosti a to pomocou úplne nového konceptu výstavy. Do tohto podujatia bude totiž zapojené nielen výstavisko a doslova celé mesto. Časť expozícií sa pritom uskutoční napr. na veľkýách námestiach alebo pri kultúrnych pamiatkach. Takúto výstavu nezažila nielen metropola Bavorska, ale ani Nemecko, dokonca zatiaľ nemá páru vo svete.

Mapa výstavy IAA Mobility v Mníchove
Mapa výstavy IAA Mobility v Mníchove

Nedeliteľnou súčasťou výstavy je aj dialóg s kritikmi elektro-mobility a hľadanie spoločného riešenia do budúcna. Tešiť sa tak môžete na našu plnohodnotnú reportáž z toho podujatia vrátane videa.

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.

Nechajte nám správu