Praga Bohema je česká hyperbeštia, z ktorej vyrobia len 89 kusov