Základné body parkovacej politiky sú už dané a systém práve prichádza do činnosti. Cieľom je poskytnúť dosť parkovacích miest a dosiahnuť lepšiu dopravu. Primátor sľubuje, že peniaze vybrané v danej zóne sa vrátia do investícií na zlepšenie podmienok tejto zóny (časť smeruje tiež do pokladnice mesta Bratislava).

Papuču za nesprávne parkovanie už nedostanete. Príde vám oznámenie o uloženej pokute. Ak ju zaplatíte do 15 dní, dostanete o tretinu nižšiu cenu a zaplatíte pokutu 52 eur, inak 78 eur. Všetky informácie o parkovaní získate na adrese parkovacieho systému. V prvej fáze pri prvom porušení pravidiel počas najbližších 7 dní dostanete zatiaľ len žltú kartu – upozornenie o nesprávnom parkovaní. Neskôr je to už oranžová karta, čo je rozhodnutie o udelení pokuty. Ak pokutu nezaplatíte, bude sa to riešiť súdnou cestou.

Za parkovanie vždy platíte, buď ako obyvateľ (rezident, teda máte trvalý pobyt v nehnuteľnosti v zóne) danej mestskej časti alebo nie, vtedy zaplatíte viac.

Oranžová karta znamená udelenie pokuty
Oranžová karta už znamená udelenie pokuty

Chcem parkovať v zóne, kde bývam (alebo moje návštevy)

Ako rezident zaplatíte za prvé auto 39 eur za rok a potom sa už o parkovanie s ním v danej zóne nestaráte, len parkujete. Ak máte viac áut, zaplatíte 150 eur za druhé (ale k inej osobe, ktorá má tiež trvalé bydlisko na danej adrese) alebo tretie vozidlo a to stojí 500 eur za rok. Viac áut ako tri sa k jednej nehnuteľnosti prihlásiť nedá.

Parkovanie - Základný poplatok pre rezidenta
Parkovanie – Základný poplatok pre rezidenta

K rezidenčnej karte máte zadarmo návštevnícku kartu, čo znamená 100 hodín za rok pre vaše návštevy. Ak ste si rezidenčnú kartu nevybavili, ale chcete poskytnúť možnosť parkovania pre vaše návštevy, potom máte nárok na 150 hodín za rok. Pre osobu so ŤZP s osobnou asistenciou je to 500 hodín za rok.

Parkovanie - Návštevnícka karta pre rezidenta
Parkovanie – Návštevnícka karta pre rezidenta

Ak potrebujete ísť do inej zóny v rámci Bratislavy, potom si môžete vybaviť bonusovú kartu. S ňou môžete parkovať 2 hodiny každý deň v inej zóne a zaplatíte za ňu 10 eur za rok. Myslené je to tak, že odveziete deti do školy, alebo idete k lekárovi kde potrebujete zaparkovať. Primátor Valo hovorí, že toto je veľký ústupok voči ostatným veľkým mestám, kde to nie je. Aplikácie preto museli prispôsobiť práve pre túto činnosť.

Parkovanie - Bonusová karta pre rezidenta
Parkovanie – Bonusová karta pre rezidenta

Chcem parkovať v BA, ale oficiálne tam nebývam

No, to už bude drahšie. Ste teda návštevník Bratislavy a platíte za hodinu parkovania. Musíte si nájsť miesto, ktoré je označené zelenou tabuľkou s kódom zóny a zaplatíte cez aplikáciu.

Ako zaplatiť za parkovanie
Ako zaplatiť za parkovanie

Poplatok je závislý od danej zóny je to od 0,50 eur za hodinu (Krasňany) po 2 eur za hodinu (Blumentál). Existujú časy, kedy za parkovanie neplatíte, ale nikdy to ne je tak, že by ste mohli zadarmo parkovať v zóne celý deň. Parkovať zadarmo môžete vtedy, keď v danej zóne nie je problém s parkovaním.

Parkovanie - Poplatky pre vávštevníka v spoplatnených zónach
Parkovanie – Poplatky pre návštevníka v spoplatnených zónach

Som podnikateľ

Ak nebývate v danej zóne, ale napr. tu podnikáte na základe živnostenského oprávnenia, alebo ste vlastník nehnuteľnosti v zóne, potom je pre vás určená abonentská karta. Jeden človek môže mať maximálne jednu abonentskú kartu pre jednu zónu. Jej ceny sú úplne iné. Ročná stojí 2000 eur, mesačná 200 eur a týždenná 50 eur. Detaily nižšie.

Parkovanie - Abonentská karta pre podnikateľa
Parkovanie – Abonentská karta pre podnikateľa

O akej aplikácii to hovoríme?

Fígeľ je v tom, že aj keď hovoríme o kartách, žiadnu fyzickú kartu si nevybavujete, nič nevylepujete na čelné sklo na aute. Všetko je elektronické, ideálne cez aplikáciu. Rovnako neexistuje žiadna novo vytvorená aplikácia na parkovanie v Bratislave, používajú sa aplikácie, ktoré tu už boli. Konkrétne je to slovenská aplikácia Hopin (Android, iOS) s doplneným modulom na parkovanie, potom chorvátska aplikácia bmove (Android, iOS) a česká MPLA (iOS, webová verzia). Prvé dve existujú pre Android aj iOS, MPLA je pre iOS a dá sa použiť aj ako webová aplikácia. Ich výrobcovia dobudovali časť pre parkovaciu politiku mesta Bratislava.

Karta sa dá vybaviť prioritne cez aplikáciu, ale dá sa to aj na klientskych miestach (napr. Hodžovo námestie v podchode).

Parkomaty

Ak nemáte digitálne zručnosti a ste návštevník mesta Bratislava s tým, že chcete zaparkovať, viete tak urobiť cez parkomaty. Tých je momentálne zopár v spoplatnených zónach. Malo by to byť do 7 minút od každého vyhradeného parkovacieho miesta. V parkomate platíte len cez kreditnú kartu.

Ak chcete zaplatiť v hotovosti, dá sa to u tzv. asistentov. V skutočnosti sú to zároveň ľudia, ktorí v daných zónach kontrolujú parkovanie. U nich sa dá zakúpiť parkovací lístok rôznym spôsobom a aj poradia.

Každé pakovacie miesto by malo byť počas vyhradených hodín skontrolované trikrát. Parkovací lístok je minimálne na 30 minút, potom je možné zvýšenie o 15 minút. Parkovací lístok je viazaný na vami zadané EVČ vozidla. Parkovací lístok pritom nikam do vozidla neukladáte, kontroluje sa len elektronicky. Znamená to, že z parkomatu sa po zakúpení parkovacieho lístka nemusíte do auta vracať. Parkomat či parkovací asistent vydáva len daňovo uznateľné potvrdenie o zaplatení.

Takto vyzerá parkomat
Takto vyzerá parkomat

Ktorých častí sa to týka?

Momentálne troch – Krasňany, Tehelné pole a Dvory 4 (Petržalka). Vyhradené časové zóny vidíte na obrázku. ďalšie zóny budú pribúdať počas roka. Niekedy v máji nastane ďalšie rozširovanie. Postupne sa pokryje celá Bratislava. Konkrétne tie časti, kde je problém s parkovaním.

Aktuálne spoplatnené z=ony
Aktuálne spoplatnené zóny

Parkovať sa dá len na vyznačených miestach, nikde inde. Nie je povolené parkovanie na chodníkoch, na zeleni, nespevnených plochách a pod.

Čo to stálo?

Cena za jadro parkovacieho systému stálo 22 800 eur, kontrolná aplikácia stála 6000 eur, veľa si mesto vytvorilo samo vo vlastnej réžii. Najväčšie náklady na parkovací systém nie sú v IT časti, ale sú to náklady na vyznačovanie a upratovanie parkovacích miest, budovanie priechodov a pod. Mesto investuje aj do výstavby parkovacích domov.

TOto sa pripravuje v rámci parkovania
Toto sa pripravuje v rámci parkovania

Mimochodom, toto parkovanie sa týka len osobných vozidiel. Nevzťahuje sa na motorky alebo skútre. Rovnako sa takto nedá zaplatiť za nadrozmerné vozidlá. Elektrické autá majú poplatok za parkovanie v polovičnej hodnote.

Zdroje: vlastné, Paas.sk

Prečítajte si tiež

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.

Nechajte nám správu