Od budúceho roku bude iný systém tvorby ŠPZ. Nebude sa zohľadňovať okres a značka zostáva platná pre vozidlo.