Košická R4-ka je od piatka obohatená o nové obojstranné odpočívadlo Milhosť. Nachádza sa pri vstupe na územie SR zo susedného Maďarska medzi 13 a 14 kilometrom.

Okrem tradičných funkcií odpočívadiel bude zohrávať aj veľmi významnú rolu pri kontrole kamiónov už hneď v prihraničnej oblasti, čo pomôže predchádzať poškodeniu a nadmernému zaťaženiu našich ciest. Policajný zbor SR bude odpočívadlo využívať na kontrolu ich stavu a hmotnosti, a to s možnosťou ich vrátenia na územie krajiny, z ktorej prišli.

Toto otočenie umožnia navrhnuté komunikácie napájajúce sa na existujúcu prístupovú cestu ponad cestu R4, ktoré vzájomne prepoja obe odpočívadlá. Za účelom váženia nákladných vozidiel sa na vstupe do Slovenska vybudovala dynamická nápravová váha a vážnica. Na výstupe zo Slovenska bude váženie a kontrola bŕzd nákladných vozidiel realizovaná prenosnými zariadeniami. Súčasťou systému váženia bude aj predselekčný systém, pozostávajúci z kamier osadených na oceľovom portáli nad jazdnými pruhmi v smere do Maďarskej republiky.

Prečo je kontrola kamiónov potrebná?

Predbežné dáta z nového sčítača dopravy zatiaľ naznačujú, že na úseku R4 od štátnej hranice s Maďarskom po križovatku Kechnec prechádza v priemere za deň vyše 3000 nákladných vozidiel. Hlavným prínosom hmotnostných kontrol je šetrenie našich ciest a tým pádom aj nákladov na ich opravu – menej sa poškodzuje povrch vozovky a mostov preťaženými vozidlami. Takéto systematické a náhodné kontroly na sieti diaľnic a rýchlostných ciest v správe NDS taktiež prispievajú k zvýšeniu bezpečnosti na cestách.

Odpočívadlo v číslach

Súčasťou pravej strany odpočívadla je 20 parkovacích miest pre kamióny, 6 pre autobusy či karavany a 34 pre osobné autá.  Na ľavej strane je 41 miest pre kamióny, 6 pre autobusy a karavany a 30 pre osobné motorové vozidlá.

Výstavbu odpočívadla sme spustili začiatkom roka 2021. Zmluvná cena stavby je necelých deväť miliónov eur bez DPH, pričom projekt je financovaný zo štátneho rozpočtu. Celková dĺžka stavby je 1,1 kilometra a odpočívadlo tvorí viac než 35.000 štvorcových metrov spevnenej plochy. Stavba má dokopy takmer 30 stavebných objektov. Súčasťou odpočívadla bude aj kamerový systém, ktorý zvýši bezpečnosť pre stojace nákladné autá aj z pohľadu ochrany prevážaného tovaru.

Okrem priestoru na oddych zvýši odpočívadlo aj komfort kamionistov. Nájdu tu distribučné miesto pre služby mýta, kde si môžu zaobstarať palubnú jednotku. Vodiči osobných vozidiel si tu zase môžu kúpiť diaľničnú známku. Okrem toho na odpočívadle nechýbajú ani miesta pre aktívny oddych a detské ihriská. Samozrejmosťou sú aj hygienické zariadenia.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.

Nechajte nám správu