Od 1. apríla 2024 vstupujú do platnosti zmeny v dopravnom značení na Slovensku. Aké nové pravidlá a značky čakajú vodičov?

S nástupom apríla 2024 prichádzajú významné zmeny v dopravnom značení na Slovensku. Tieto zmeny sú dôležité pre každého vodiča a vyžadujú si pozornosť, aby sa predišlo pokutám a zabezpečila bezpečnosť na cestách. Poďme sa na ne pozrieť bližšie.

Na čo sme boli zvyknutí do 31. marca 2024

V zmysle § 30 ods. 2 platia až do dňa 31. marca 2024 nasledujúce tri prechodné ustanovenia:

  1. Najvyššia dovolená rýchlosť vyplývajúca zo značky umiestnenej pri okraji cesty platí najďalej po vzdialenejšiu hranicu križovatky, ak nie je ukončená alebo zopakovaná za križovatkou podľa § 7 ods. 5 alebo po začiatok obce.
  2. Zákaz predchádzania alebo zákaz predchádzania pre nákladné vozidlá vyplývajúci zo značky umiestnenej pri okraji cesty platí najďalej po vzdialenejšiu hranicu križovatky, ak nie je ukončený alebo zopakovaný za križovatkou podľa § 7 ods. 5.
  3. Regulácia vyplývajúca z regulačnej značky vyobrazenej na pruhovej značke modrej alebo žltej farby platí najďalej po vzdialenejšiu hranicu križovatky, ak nie je ukončená alebo zopakovaná za križovatkou podľa § 7 ods. 5, alebo po pruhovú značku modrej alebo žltej farby bez vyobrazenej regulačnej značky.

Aké zmeny v dopravnom značení nás čakajú od 1. apríla 2024

Od 1. apríla 2024 nadobudne účinnosť novela Vyhlášky o dopravnom značení č. 30/2020 Z.z., ktorá ruší takzvané prechodné ustanovenia týkajúce sa dopravného značenia. Nie, nie je to 1. apríl. Na čo je potrebné sa pripraviť?

Na slovenských cestách začnú platiť od apríla veľké zmeny
Na slovenských cestách začnú platiť od apríla veľké zmeny

Križovatka už naďalej nebude rušiť platnosť značky

Najvýznamnejšia zmena sa týka križovatiek, ktoré už nebudú ukončovať platnosť príkazových a zákazových (po novom regulačných) dopravných značiek. Dopravný predpis podľa § 7 ods. 5, ktorý hovorí:

„Regulácia vyplývajúca z regulačnej značky podľa odseku 4 platí po značku, ktorá ju ukončuje, ak z významu značky nevyplýva inak alebo ak v odseku 6 nie je ustanovené inak. Ak má regulácia vyplývajúca z regulačnej značky podľa odseku 4 platiť aj za križovatkou, musí byť regulačná značka znovu umiestnená vo vhodnej vzdialenosti za križovatkou, inak musí byť vo vhodnej vzdialenosti za križovatkou umiestnená značka, ktorá ju ukončuje.“

Takto označený úsek bude mať prednosť pred značkou začiatok a koniec obce aj začiatok a koniec diaľnice.

Ide najmä o dopravné značky určujúce maximálnu povolenú rýchlosť, zákaz státia, zákaz predchádzania a podobne. Zmieňované odseky 4 a 6 sa týkajú značiek o Regulácii vyplývajúcej z inej regulačnej značky a platnosti výstražných značiek 100 metrov za uplynutím nebezpečenstva.

Po novom nebudete môcť prechádzať na pozemok cez plnú čiaru

Súčasná Vyhláška o dopravnom značení č. 30/2020 o vodorovnom značení uvádza:

Pozdĺžna súvislá čiara (jazdný pruh alebo okraj vozovky)
Ak značka vyznačuje jazdný pruh, je zakázané ju prechádzať alebo nákladom presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie prekážky cestnej premávky.

Doteraz platilo pravidlo, ktoré umožňovalo prechádzať na pozemok vedľa cesty.

Žlté čiary zákaz státia a zákaz zastavenia končia

Žlté čiary doteraz označovali zákaz zastavenia a zákaz státia z oboch strán čiary. Od 1.4.2024 takto budú označené len dočasné vodorovné dopravné značenia (podľa § 11 ods. 1):

Dočasná vodorovná značka je žltej farby; vyznačuje sa len vtedy, ak sa má dočasne zmeniť už existujúce vodorovné značenie, napríklad z dôvodu prác na ceste alebo obchádzky. Dočasná vodorovná značka je nadradená inej vodorovnej značke. Ak by súčasné použitie trvalej a dočasnej vodorovnej značky neposkytovalo jasný a jednoznačný výklad alebo ak ide o dlhodobú dočasnú zmenu vodorovného značenia, trvalú vodorovnú značku je potrebné odstrániť; dočasná vodorovná značka sa v takom prípade vyznačí bielou farbou.

Pozor na nehody spojené so zmenou pravidiel

Časté zmeny v legislatíve si vyžadujú pozornosť vodičov a orientáciu v aktuálne platných pravidlách. Nie je nič neobvyklé, že výrazné zmeny môžu spôsobiť v začiatkoch chaos a sú žiaľ spojené aj s dopravnými nehodami.

Na slovenských cestách začnú platiť od apríla veľké zmeny
Na slovenských cestách začnú platiť od apríla veľké zmeny

Vhodné povinné zmluvné poistenie (PZP) a havarijné poistenie pokryje väčšinu bežných dopravných nehôd a minimalizuje nepríjemnosti v prípade dopravnej nehody.

Nezabúdajte, že v nepríjemných dopravných situáciách sú nezanedbateľným pomocníkom aj asistenčné služby, ktoré vás prevedú celým procesom.

Prehľad ďalších dôležitých zmien v roku 2024

Rok 2024 prinesie so sebou aj ďalšie zmeny pre motoristov. Týka sa to napr. zavedenia jednodňovej diaľničnej známky, zdražovaniu niektorých poplatkov či používania zimných pneumatík so špeciálnym označením.

Pribudne nová diaľničná známka

K aktuálnym 10 dňovým, 30 dňovým a ročným pribudne v tomto roku aj jednodňová ďialničná známka. Štáty Európskej Únie je majú zaviesť do konca marca 2024.

POZOR!
Jednodňová diaľničná známka platí len v deň zakúpenia. Nemá platnosť 24 hodín
. Takže ak si ju kúpite v sobotu večer, platnosť končí o polnoci, nie až v nedeľu večer.

Podľa nariadenia EÚ musí byť cena max. 9% z ceny ročnej dialničnej známky, na Slovensku teda max. 5,4 eur. Je to výrazne lacnejšie ako v okolitých krajinách.

Na slovenských cestách začnú platiť od apríla veľké zmenyZdroj: https://eznamka.sk
Na slovenských cestách začnú platiť od apríla veľké zmeny

Zimné pneumatiky musia mať špeciálny symbol, inak hrozí pokuta

Od októbra 2024 musia zimné a kvalitné celoročné pneumatiky používané na Slovensku obsahovať symbol 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake), teda horský symbol s vločkou, ktorý značí súlad s európskou normou ECE 117.02 a zaručuje vyššiu bezpečnosť v zimných podmienkach.

Na slovenských cestách začnú platiť od apríla veľké zmenyZdroj: https://bipaver.org
Na slovenských cestách začnú platiť od apríla veľké zmeny

Tento symbol, zavedený pre pneumatiky vyrobené po 31. decembri 2017, je zárukou, že pneumatika spĺňa špecifické požiadavky pre zimné podmienky, na rozdiel od označenia M+S, ktoré samo o sebe nezaručuje zimné vlastnosti pneumatiky a od uvedeného dátumu už nebude považované za dostatočné.

Odporúčaná maximálna životnosť pneumatík je päť rokov z dôvodu tvrdnutia gumy, ktoré znižuje jej priľnavosť. Vodiči s pneumatikami staršími ako päť rokov alebo bez symbolu 3PMSF by mali zvážiť ich výmenu pred nastávajúcou zimnou sezónou, aby predišli možným pokutám (až do výšky 40 eur).

Zdraženie niektorých poplatkov pre motoristov

Od apríla 2024 na Slovensku prídu do platnosti zvýšené poplatky na dopravných inšpektorátoch ako súčasť balíka LEX Konsolidácia, s cieľom zvýšiť príjmy štátnej kasy v dôsledku inflácie a potreby konsolidácie verejných financií.

Medzi služby ktoré budú drahšie patrí prihlásenie vozidla, kde cena za evidenčné čísla stúpne na 25 eur za jednu tabuľku (50 eur za dve), a 75 eur pri potrebe tretieho čísla, napríklad pre nosič bicyklov.

Výrazne sa zvyšuje aj cena za voliteľné tabuľky s evidenčným číslom, z 165,50 eura na 250 eur za jednu, čo pre majiteľov znamená aspoň 500 eur za kreatívne čísla.

Taktiež sa zvyšujú poplatky za vydanie osvedčenia o evidencii (18 eur za obe časti), vodičský preukaz (10 eur), a skúšku na vodičské oprávnenie (50 eur).

Zmeny sa dotýkajú aj pravidla, podľa ktorého už nie je potrebné meniť evidenčné čísla pri predaji auta do iného okresu.

Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Generali.

Značky:

Komentáre sú uzavreté