NDS zverejnila blog, kde pojednáva o mýtoch ohľadne mýtneho systému. Prinášame výber z tohto blogu.

  • NDS niečo tají, lebo nechce zverejniť úpravu zmluvy ešte pred podpisom

NDS pristupuje k celému aktu prechodu na nový mýtny systém práve naopak – transparentne. Neexistuje žiadne písané ani nepísané pravidlo, prečo by sa mal dodatok k zmluve zverejňovať ešte pred podpisom. NDS napriek tomu informovala verejnosť o parametroch upravenej zmluvy ešte pred jej podpisom a to viacerými spôsobmi – pred novinármi a následne aj vo verejnej diskusii s odbornými kritikmi mýtneho systému. Dôkazom transparentnosti je aj fakt, že tento dodatok nie je utajovaný, ale od 12.12. je riadne zverejnený v Centrálnom registri zmlúv v plnom rozsahu.

  • NDS zahmlieva podrobnosti ďalšieho ročného fungovania SkyToll

Ešte pred podpisom sme zverejnili všetkých 8 dohodnutých článkov. Vysvetlili sme každý článok po jednom, pričom najdôležitejšou „podrobnosťou“ je práve finančná stránka. Pokiaľ by sa pokračovalo v spolupráci so spoločnosťou SkyToll podľa jej cenovej ponuky vrátane valorizácie z dôvodu inflácie, zaplatili by sme za výber mýta za rok 2023 vyše 103 miliónov eur. Dohodli sme cenu 63 miliónov eur, čo znamená úsporu 40 miliónov eur. Dôležitým aspektom je však aj kompromis pri dohodnutej inflačnej valorizácii. Oproti plnému percentu inflácie stanoveným Štatistickým úradom SR sme so SkyToll vyrokovali, že si uplatnia iba polovicu z tohto percenta.

  • Nie je jasné, s akým základom porovnáva NDS čísla, na základe ktorých hovorí o úspore 40 miliónov eur

Pri tomto porovnaní nie je ani len priestor na nejasnosti. Všetky zdroje porovnávania sú zverejnené v prílohe zmluvy č.11. Základ 103 miliónov eur je suma za službu výberu mýta za rok 2023, ktorú by si SkyToll účtoval, keby pokračoval v poskytovaní tejto služby podľa aktuálne platných podmienok. Laicky povedané, 103 miliónov eur by sme SkyToll-u zaplatili vtedy, kedy by sme pristúpili k uplatneniu opcie na prevod podniku, ku ktorému NDS vyzývalo viacero inštitúcií.

  • V politickom chaose a zmätku vznikajú so SkyToll obchody, ktorých parametre rozhodne nebudú pre štát výhodné

Parametre pre štát výhodné jednoznačné budú, hovoria o tom dáta a fakty a nie domnienky. Okrem finančnej stránky je pre štát výhodou napríklad aj dohoda, že opciu môžeme uplatniť na rok a teda nemusíme predlžovať ďalšie pôsobenie SkyToll o 5 rokov, ako sa píše v pôvodnej zmluve. Dopravcovia budú môcť prejsť na nový mýtny systém bez stresu a paniky. Umožníme im v pokoji si vybrať medzi jednotlivými EETS poskytovateľmi bez toho, aby sa niekomu museli zaviazať zo dňa na deň. A EETS poskytovateľom takisto vytvoríme priestor na poriadnu prípravu príchodu na slovenský trh. Štát bude vyberať mýto plnohodnotne bez strát a za lepších finančných podmienok.

  • NDS nedodržala sľub, že nákladovosť mýta v roku 2023 bude pod 20 %, teda pod 50 miliónov eur. Tieto náklady nikdy pod 20 % nebudú

Ambícia ísť pod 20 % nákladovosti ročného výberu mýta zostáva. Nákladovosť totiž môžu počas roku 2023 stlačiť na nižšiu úroveň tri faktory – príchod EETS poskytovateľov, ktorých provízie budú na úrovni okolo 4,5 %, ďalšie rokovania so SkyToll napríklad o možnej redukcii počtu predajných miest, či potenciálne odkúpenie enforcementu.

  • Slovensko sa nechá vydierať SkyTollom, ten si diktuje cenu, akú chce

Tento výrok je v príkrom protiklade s tým, čo sme dosiahli. Úspora 40 miliónov eur nenaznačuje žiadne diktátorstvo firmy SkyToll ale naopak, výsledok ťažkých rokovaní. Počas nich sa dosiahla vzájomná dohoda, konsenzus a okrem toho táto cena nie je konečná. Zároveň vďaka zliberalizovaniu slovenského mýtneho trhu prostredníctvom príchodu EETS poskytovateľov máme aj my ako štát lepšie postavenie v rámci týchto rokovaní.

  • Zmluvu so SkyToll predlžujeme, lebo sme nestihli poriadne pripraviť tender č.1

Týmto tvrdením je verejnosť pravidelne zavádzaná. Tender na vybudovanie elektronického mýtneho systému prebieha, keďže je to živá súťaž, nemôžeme k nej prezrádzať podrobnosti. Je však známe, že v tendri padli pripomienky, ktoré sú bežnou praxou zo strany neúspešných kandidátov pri takýchto veľkých a atraktívnych zákazkách. Legislatíva to umožňuje a my to rešpektujeme. Nie je to však dôvod na predlžovanie pôsobenia SkyToll v medziach slovenského trhu. Trh by totiž dokázali pokryť aj výlučne EETS poskytovatelia. Práve ich príchod je dôvodom, prečo je potrebné ďalšie ročné fungovanie SkyToll-u ako poverenej spoločnosť na výber mýta na Slovensku. Potrebujeme pripraviť dostatočný priestor pre EETS poskytovateľov, aby boli dostatočne konkurencieschopní hneď od počiatku ich príchodu na slovenský trh.

  • Slovenský mýtny systém sme mali začať pripravovať skôr, napríklad Poliaci majú nákladovosť pod 10 percent

Je to miešanie hrušiek s jablkami. Ide o rovnaký princíp ako pri predošlom bode, porovnávať tieto percentuálne čísla nie je korektné. Nízku nákladovosť mýtneho systému v Poľsku totiž dosiahli práve vďaka zapojeniu sa do medzinárodného mýtneho systému. O to sa snažíme aj my.

Zdroj: NDS

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.

Nechajte nám správu