Tesla Model 3 je konečne tu. Kto bude vlastniť prvý kus?