Rok 2022 bol pre Ministerstvo vnútra SR  „historicky prelomový v oblasti obstarávania nových vozidiel.

Celkovo sa obstaralo až 981 nových vozidiel, ktoré by mali postupne prichádzať v priebehu roka 2023. Vozidlá budú prideľované podľa potreby na útvary Policajného zboru SR, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej službe a okresným úradom.

„Deväť predchádzajúcich rokov nebolo vyhlásené verejné obstarávanie, ani spustené  verejné obstarávanie na obnovu vozidiel. Som nesmierne rád, že  avizovaný počet 752 nízko-emisných vozidiel nie je konečným číslom,  celkovo  sa nám podarilo obstarať 981 nových vozidiel. Správne a včas sme využili príležitosť financovania z plánu obnovy,“ povedal minister vnútra SR Roman Mikulec.

Zhrnutie roka 2022 v číslach:

V priebehu roka 2022 bolo odovzdaných  príslušníkom Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej službe a okresným úradom  280 nových vozidiel a motocyklov. Z uvedeného počtu Ministerstvo vnútra SR  zakúpilo 134 kusov vozidiel:

7 ks limuzín (Audi A8), 2 ks SUV (Audi Q7) a 2 ks vozidiel strednej triedy pre Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií.

9 ks MPV (Volkswagen Caravelle) pre Národnú centrálu osobitných druhov kriminality.

20 ks vozidiel strednej triedy rôznych značiek a 6 ks motocyklov pre útvary policajného zboru SR.

27 ks vozidiel typu combi (Hyundai i30) pre Úrad hraničnej a cudzineckej polície.

61 ks vozidiel typu combi (KIA Ceed) pre OR PZ, KRPZ, UOUCaDM, NCODK a PPZ.

„V rámci projektu „dlhodobého prenájmu“ sme v priebehu tohto roka odovzdali do užívania okresným úradom, sekciám ministerstva a útvarom PZ SR 146 vozidiel. Išlo o 32 kusov vozidiel Hyundai i30, 79 ks vozidiel Škoda octavia a 35 ks vozidiel Škoda superb. Väčšina vozidiel bola odovzdaná okresným úradom, nakoľko priemerný vek vozidiel okresných úradov je až 15 rokov,“ upresnil štátny tajomník MV SR Tomáš Oparty.

Obstaraných v roku 2022 bolo z Plánu obnovy a odolnosti SR 752 nízko – emisných vozidiel. Z tohto počtu bude 98 elektromobilov a 654 vozidiel bude vo vyhotovení plug-in hybrid.

550 kusov vozidiel bude v policajnom prevedení s novým dizajnom a svetelno-zvukovým výstražným zariadením. Ostatné vozidlá budú v rôznych farebných vyhotoveniach a v niektorých prípadoch so skrytým svetelno-zvukovým výstražným zariadením. Vozidlá budú pridelené na základné útvary PZ SR a budú obmenené za vozidlá staršie ako 12 rokov, z ktorých majú mnohé nájazd vyšší ako 400 000 km,“ povedal prezident PZ SR Štefan Hamran.

Na policajných staniciach pribudne 130 nabíjacích bodov a vyše 400 nabíjačiek.

Ďalších 229 kusov obstaraných vozidiel v roku 2022  je 20 kusov SUV určených pre Horskú záchrannú službu, 16 kusov pick-upov, 15 kusov offroadov a 12 kusov vozidiel SUV pre Úrad hraničnej a cudzineckej polície, 2 kusy vozidiel typu pick-up a jeden dodávkový automobil pre Hasičský a záchranný zbor, 2 kusy vozidiel typu SUV budú prestavané na veliteľské vozidlo pohotovostnej motorizovanej jednotky, 150 ks vozidiel typu combi, 4 kusy vozidiel typu offroad a 7 ks vozidiel typu MVP bude určených pre základné útvary PZ SR.

Pre potreby centier podpory a podporných útvarov MV SR nakúpilo vysokotlakové čističe (75 ks), manipulačné a vysokozdvižné vozíky (27 ks), záhradnú techniku – kosačky, krovinorezy  (235 ks), prezúvačky a vyvažovačky kolies (16 ks).

Okrem nákupu, resp. zabezpečovania vozidiel, odbor dopravy sekcie ekonomiky MV SR v roku 2022 vysúťažil na štyri roky dodávateľa PHM, ktorým zostáva spoločnosť Slovnaft. Taktiež sa nám podarilo vysúťažiť nového poskytovateľa povinného zmluvného poistenia vozidiel, ktorým sa stala spoločnosť KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.. Vzhľadom k zmenám limitov poistných plnení a celkovej optimalizácii PZP, uhradí MV SR za 4 roky sumu vo výške cca 3 000 000 eur. V porovnaní s predošlým obdobím tak ročne MV SR ušetrí na PZP cca1 450 000 eur, pričom za 4 roky je to až cca 5 800 000 eur. Kompletná výmena vozového parku všetkých zložiek  MV SR je naplánovaná na roky  2022 –  2031.

 Zdroje: Ministerstvo vnútra SR

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.

Nechajte nám správu