Honda odhalila na CES-e „Honda 0 Series,“ nový rad elektromobilov, ktorý automobilka začne globálne uvádzať od roku 2026. Predstavila dva koncepčné modely, konkrétne Saloon a Space-Hub. Honda predstavila v svetovej premiére aj nový znak H, ktorý sa bude používať výlučne pre elektrické modely Honda ďalšej generácie.

Honda podniká na základe svojho globálneho sloganu značky: The Power of Dreams – How we move you. Tento slogan vyjadruje posolstvo, že Honda vytvára produkty a služby mobility, ktoré ľuďom umožnia „prekonávať rôzne obmedzenia, ako sú čas a miesto“, a „rozširovať svoje schopnosti a možnosti“.

Honda 0 Series je nový rad elektromobilov, ktorý symbolizuje zásadnú transformáciu v súlade so svojím globálnym sloganom značky a politikou elektrifikácie. Názov typového radu predstavuje odhodlanie spoločnosti Honda prijať výzvu vyvíjania nového radu EV návratom k východiskovému bodu spoločnosti ako výrobcovi áut a vytvoriť úplne nové elektromobily úplne „od nuly.“ 

V roku 2026 začne Honda celosvetovo uvádzať prvý model Honda 0 Series, začínajúc Severnou Amerikou, a následne v Japonsku, Ázii, Európe, Afrike, na Blízkom východe a v Južnej Amerike.

Čo je typový rad Honda 0 Series

1. História spoločnosti Honda: Počiatočný a východiskový („nulový“) bod spoločnosti Honda

Honda vytvorí nový počiatočný bod pre novú generáciu modelov Honda tým, že sa vráti k východiskovému bodu spoločnosti Honda, vrátane snahy o koncepciu M/M, radosti z jazdy a radosti zo slobody mobility, ktorú si spoločnosť Honda vždy ctila a bude ju naďalej podporovať.

2. Implementácia globálneho sloganu značky: Pohnúť ľudskými srdcami hodnotou vytvorenou „od nuly“

Pod globálnym sloganom značky „The Power of Dreams – How we move you“, bude Honda vždy poháňaná „snami“ a vytváraním novej hodnoty kreatívnym myslením od nuly bude Honda poskytovať zážitky, ktoré sa stanú novým východiskovým bodom pre našich zákazníkov. Takto bude spoločnosť Honda hýbať ľuďmi aj ich srdcami.

3. Iniciatívy na prispievanie k spoločnosti: Odhodlanie dosiahnuť „nulu“

Spoločnosť Honda je odhodlaná dosiahnuť „nulový dopad na životné prostredie“ počas celého životného cyklu vozidla vrátane firemnej činnosti a „nulový počet smrteľných dopravných nehôd“ s účasťou motocyklov a automobilov Honda.

■ „Tenké, ľahké a múdre“ – Nový prístup k vývoju elektromobilov a päť základných hodnôt, ktoré budú elektromobily Honda ponúkať 

Pri vývoji radu Honda 0 Series sa vývojový tím vrátil k východiskovému bodu spoločnosti Honda a prehodnotil, aký druh EV chce spoločnosť Honda v nadchádzajúcej ére vytvoriť.  Značka Honda sa bude snažiť vytvoriť v oblasti elektromobilov novú hodnotu tým, že prekoná obmedzenia konceptu „hrubé a ťažké“ v dôsledku veľkých a ťažkých batérií, potrebných na zabezpečenie dostatočne dlhého dojazdu, ako aj veľkej a ťažkej karosérie a platformy potrebnej na ich umiestnenie. Spoločnosť Honda opisuje tento nový prístup k vývoju EV slovami „Tenké, ľahké a múdre.“

Tenké: 
Rozšírenie dizajnového potenciálu vrátane úpravy s nízkou výškou vozidla a dosiahnutie vynikajúcich aerodynamických vlastností využitím „tenkej“ špecializovanej platformy pre EV na vytvorenie nízkej výšky podlahy.

Ľahké:
Dosiahnutie športovej jazdy a výkonnosti elektrickej energie, ktoré popierajú zaužívané predstavy ľudí o EV prostredníctvom originálnych technológií spoločnosti Honda vytvorených návratom k východiskovému bodu spoločnosti Honda ako výrobcu automobilov.

Múdre:
Uplatnenie originálnych softvérovo definovaných produktov mobility Honda s využitím doterajších poznatkov spoločnosti a múdrejších automobilov vďaka rozvoju inteligentných technológií.

Elektromobily Honda, ktoré vzniknú na základe tohto prístupu k vývoju a budú obsahovať špecializovanú architektúru EV, ponúknu nasledujúcich päť základných hodnôt: 

1) Umelecký dizajn, ktorý rezonuje
2) Systém AD/ADAS, ktorý zaisťuje bezpečnosť a pokoj
3) „Priestor“ pre ľudí, ktorý umožňuje internet vecí a pripojené technológie 
4) Radosť z jazdy a z pocitu jednoty s vozidlom 
5) Vynikajúci výkon elektrickej energie

■ Päť základných hodnôt

1) Umelecký dizajn, ktorý rezonuje:
Konceptom dizajnu je „Umenie rezonancie.“ V rámci témy „rezonancia so životným prostredím, spoločnosťou a používateľmi“ ponúkne spoločnosť Honda produkty udržateľnej mobility, ktoré budú rezonovať u ľudí, ktorí ich vidia, a rozšíria možnosti každodenného života ľudí.

2) Systém AD/ADAS, ktorý zaisťuje bezpečnosť a pokoj:
V roku 2021 spoločnosť Honda zaviedla do praxe automatizovanú jazdu 3. úrovne uvedením úplne nového modelu Legend vybaveného systémom Honda SENSING Elite, ktorý zahŕňa pokročilú technológiu s kvalifikáciou na automatizovanú jazdu 3. úrovne (podmienená automatizovaná jazda v obmedzenej oblasti). Aby mohla spoločnosť Honda ponúknuť viacerým zákazníkom na celom svete technológie automatizovanej jazdy, ktoré akumulovala, bude rad Honda 0 Series vybavený systémom ADAS (pokročilý systém podpory riadenia), ktorý využíva technológie Honda SENSING Elite.

 Okrem toho budú v druhej polovici 20. rokov 21. storočia modely Honda 0 Series vybavené systémom AD (automatická jazda) a budú sa ponúkať ako cenovo dostupnejšie elektrické vozidlá s viacerými funkciami automatickej jazdy.

 Tento systém AD sa vyvíja na základe bezpečnostného konceptu spoločnosti Honda „zameraného na človeka.“ Bude ponúkať ďalšie pokročilé technológie umelej inteligencie, snímania, rozpoznávania/rozhodovania a monitorovania vodiča, aby dokázal prirodzenejšie a presnejšie predpovedať riziká podobne človeku, vďaka čomu bude možné ponúkať funkcie automatizovanej jazdy, na ktoré sa môžu ľudia bezpečne spoľahnúť. Takéto pokročilé technológie AD zvýšia počet situácií, v ktorých sa bude môcť automatizovaná jazda používať na rýchlostných cestách, a niektoré funkcie bez potreby používania rúk, ktoré sú aktuálne dostupné len na rýchlostných cestách, budú dostupné aj na bežných cestách.

3) Nová hodnota, ako „priestor“ pre ľudí, ktorú umožňuje internet vecí (IoT) a pridružené technológie:
Prostredníctvom IoT a pridružených technológií centrovaných na originálnom operačnom systéme vozidla Honda ponúknu modely Honda 0 Series hodnotu „zábava z jazdy, zábava z používania a zábava z pripojenia.“ S využitím UI a veľkých dát rozpozná vozidlo preferencie používateľa, napríklad hudbu, ale aj správanie vodiča a zvyklosti pri šoférovaní, a bude predkladať rôzne návrhy. Okrem toho bude vozidlo poskytovať informácie o okolí a navigáciu pre „posledný kilometer“ do konečného cieľa, ktorý musia používatelia prejsť sami, keď vystúpia z vozidla. Vozidlo bude ponúkať hodnotu, ako keby rozumelo pocitom používateľa. Čím viac človek svoje vozidlo používa, tým si s ním bude bližší, vďaka čomu ponúkne auto „zábavu z pripojenia“ v rôznych situáciách každodenného života ľudí.

4) Radosť z jazdy a z pocitu jednoty s vozidlom
S originálnymi technológiami elektrifikácie a dynamiky značky Honda ponúknu modely radu Honda 0 Series radosť z jazdy novej éry, povznášajúci pocit zo športovej jazdy a pocitu jednoty vodiča s vozidlom po psychickej aj fyzickej stránke. Navyše, kombinovaním štýlu s nízkou výškou radu 0 Series s plnou škálou aerodynamických technológií osvedčených značkou Honda v motoristických športoch, bude dynamický a aerodynamický výkon zladený na tej najvyššej úrovni.

5) Vynikajúci výkon elektrickej energie 
Na základe elektrifikačnej technológie, ktorú spoločnosť Honda akumulovala pri vývoji hybridných vozidiel a v ďalších oblastiach, modelový rad sleduje dosahovanie vysokej energetickej účinnosti. Konkrétne, modely radu Honda 0 Series budú vybavené e-Axles*2 s vynikajúcou účinnosťou premeny energie a usporiadaním, sady ľahkých akumulátorov s vysokou hustotou a vynikajúci aerodynamický výkon, ktoré sa zameriavajú na dostatočný dojazd pri minimalizácii kapacity akumulátorov vo vozidle. 

V rámci riešenia obáv o „dobe nabíjania“ a „degradácii batérie,“ ktoré sú výzvami pri popularizácii elektromobilov, budú modely radu Honda 0 Series ponúkať bezstresové nabíjanie a výkon batérie bez stresu, ktorý minimalizuje degradáciu v priebehu mnohých rokov používania. Pre modely radu 0 Series, ktoré budú uvedené na trh v druhej polovici 20. rokov sa rýchle nabíjanie z 15 % na 80 % skráti približne na 10–15 minút. Medzitým sa spoločnosť Honda snaží obmedziť degradáciu kapacity batérie (pre dojazd) na menej ako 10 % po 10 rokoch používania, a to pomocou technológie riadenia akumulátorového systému zdokonalenej na základe obrovského množstva jazdných údajov z viac ako 1 milióna elektrifikovaných vozidiel Honda.

Saloon

Saloon je kľúčovým koncepčným modelom radu Honda 0 Series, ktorý stelesňuje prístup „tenké, ľahké a múdre.“ Špecializovaná architektúra EV rozširuje stupeň voľnosti v dizajne a pozdvihuje koncepciu M/M v ére elektromobilov. Nízky športový štýl, ktorým sa Saloon na prvý pohľad odlišuje od ostatných elektromobilov, prináša fascinujúci dizajn aj vnútorný priestor, ktorý je priestrannejší, než si dokážete predstaviť na základe vonkajšieho vzhľadu. Prístrojová doska okrem toho ponúka rozhranie človek-stroj (HMI), ktoré umožňuje jednoduché a intuitívne ovládanie, čím uplatňuje prepracované a bezproblémové používateľské rozhranie (UI). Vďaka úžasnej viditeľnosti a intuitívnemu UI sa Saloon snaží poskytovať zábavný zážitok z jazdy, ktorý rezonuje s vnímavosťou vodiča. 

Vďaka použitiu systému elektronického riadenia a ďalšiemu zdokonaleniu systému riadenia pohybu vrátane kontroly polohy, ktoré spoločnosť Honda získala vďaka vývoju originálnych robotických technológií, sa Saloon snaží realizovať riadenie podľa vôle vodiča v rôznych jazdných situáciách. Ako kľúčový model radu Honda 0 Series nasleduje Saloon čistú „radosť z jazdy“ v ére elektromobilov. Okrem toho, Saloon je vyvíjaný ako jedinečný model, ktorý vrátane použitia udržateľných materiálov v interiéri a exteriéri rezonuje s používateľmi a prírodným prostredím.

Saloon concept movie

V rámci spoločného dizajnového jazyka radu Honda 0 Series bol Space-Hub vyvinutý s ohľadom na tému „rozširovania každodenného života ľudí.“ Vďaka priestrannej kabíne a vynikajúcej viditeľnosti na základe vývojového prístupu „tenké, ľahké a múdre“ ponúka Space-Hub flexibilný priestor, ktorý sa okamžite prispôsobí predstavám používateľov, a stáva sa centrom, ktoré spája ľudí s ľuďmi, ľudí so spoločnosťou a vytvára vzájomnú rezonanciu.

Čo je nový znak H

Aktuálny „znak H“ má dlhú históriu, ktorá siaha do roku 1981, kedy bola inovovaná predchádzajúca verzia. Na oslavu vývoja novej generácie EV sa Honda rozhodla navrhnúť nový znak H, ktorý predstavuje automobily Honda, aby vyjadrila odhodlanie spoločnosti pokračovať v transformácii, ako aj firemný postoj spoločnosti Honda, ktoré prekračujú pôvod spoločnosti Honda a neustále sa usilujú o nové výzvy a pokroky. Výraz tohto dizajnu, ako dve napriamené ruky, predstavujú záväzok spoločnosti Honda rozširovať možnosti mobility a úprimne slúžiť potrebám používateľov elektromobilov Honda. Tento nový znak H sa bude používať na EV Honda novej generácie, vrátane modelov radu Honda 0 Series.

Zdroje: CES, Honda

Prečítajte si tiež

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.

Komentáre sú uzavreté