HERE a Mobileye chcú zdokonaliť technológiu pre mapovanie ciest. Budú z nej profitovať autonómne vozidlá