Hans Zimmer sa postaral o zvukovú zložku štúdie BMW Concept i4 (zvukovú stopu nájdete v článku)