Dnes (22.10.2018) sa konala tlačová konferencia, na ktorej zástupcovia spoločnosti GreenWay prezentovali zaujímavý plán infraštruktúry nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá.  

GreenWay má smelé plány a ešte smelšiu víziu o tom, koľko elektromobilov by mohlo o pár rokov po našich, resp. európskych cestách jazdiť. Zvyšujúci sa počet elektromobilov si žiada aj viac nabíjacích staníc, aby sa ich majitelia necítili nekomfortne a zostávali verní ekologickej prevádzke. To platí aj pre budúcich majiteľov elektromobilov, ktorí by nemali byť obmedzovaní myšlienkou, či má elektromobil skrz nedostatku nabíjacích staníc vôbec zmyslel. To sa GreenWay snaží zmeniť a má v pláne vybudovať takú infraštruktúru nabíjacích staníc, ktorá nebude nových ani existujúcich majiteľov elektromobilov obmedzovať v prevádzkovaní ich vozidla, nech sa vydajú akoukoľvek trasou. GreenWay chce rozširovať infraštruktúru nabíjacích staníc nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike, Poľsku a v Baltskom regióne. Dôležitou súčasťou tohoto projektu je aj investičná dohoda v hodnote 17 miliónov Eur s Európskou investičnou bankou, ktorá umožní naplnenie tohoto plánu. Táto dohoda sa na dnešnej tlačovej konferencii slávnostne podpisovala.

„Významná podpora inštitucionálnych investorov znamená dôveru v spoločnosť GreenWay a jej plán.“

Spoločnosť GreenWay dnes predstavila svoj investičný plán pre elektromobilitu a služby nabíjania v strednej a východnej Európe (CEE) v hodnote 34 miliónov EUR. Taktiež podpísala investičnú dohodu v hodnote 17 miliónov Eur s Európskou investičnou bankou, ktorá umožní naplnenie tohto plánu – ide o prvú pôžičku v CEE v rámci programu Európskej investičnej banky InnovFin – Financie EÚ pre inovátorov na energetické demo projekty.

Na príprave sa podieľala aj Európska komisia, ktorá už s GreenWay spolupracuje na niekoľkých prebiehajúcich projektoch a podporuje rast siete elektrickej mobility ako kľúčového faktora pri prechode na čistejšiu dopravu bez emisií. GreenWay je najväčším poskytovateľom služieb nabíjania pre elektrické vozidlá v strednej a východnej Európe. Prevádzkuje sieť 120 nabíjacích staníc, pričom využíva moderné informačné technológie pre poskytovanie služieb zákazníkom.

Ciele spoločnosti GreenWay zahŕňajú:

  • Inštaláciu viac ako 850 nových nabíjacích staníc
  • Zvýšiť počet nabíjacích staníc a ich typov na existujúcich trhoch a poskytnúť viac nabíjacích príležitostí rastúcemu počtu vodičov elektrických vozidiel
  • Rozšíriť sieť GreenWay na nové trhy v krajinách CEE
  • Stále viac zjednocovať siete nabíjacej infraštruktúry v regióne pre umožnenie plynulej jazdy cez väčšie geografické územia (aby vodiči nepotrebovali prístupové karty pre viacero rôznych poskytovateľov služieb nabíjania)
  • Zintenzívniť prebiehajúci výskum a vývoj, a tak priniesť do regiónu najnovšie špičkové technológie, ako napríklad viac GridBooster systémov – stacionárnych batériových systémov pre ukladanie energie alebo ultra rýchle nabíjacie systémy s výkonom až 350kW
  • Poskytnúť vodičom elektrických vozidiel excelentný zákaznícky servis, zvýšiť tak popularitu jazdy na elektromobiloch a aj touto cestou urýchliť ich zavádzanie
  • Pripraviť infraštruktúru tak, aby nebola prekážkou intenzívneho zavádzania elektrických vozidiel

Vlády na všetkých úrovniach hrajú významnú úlohu v znižovaní emisií a dekarbonizácii dopravy a spoločnosť GreenWay je pripravená s nimi spolupracovať na úspešnom zavádzaní nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá. Obzvlášť na Slovensku je potrebné, aby bola vláda aktívna a ambiciózna pri rôznych formách podpory elektromobility a zároveň, aby na Európskej úrovni prehodnotila svoj postoj a bola ambicióznejšia v podpore legislatívy, ktorá zabezpečí, že Európa bude v tejto technologickej inovácii naďalej lídrom.

Poľský zákon o elektromobilite a plán pre rozvoj elektromobility tvoria rámec rozvoja elektromobility v Poľsku a zadávajú povinnosť zavádzať infraštruktúru pre mestské samosprávy. Spoločnosť GreenWay je pripravená pomáhať Poľsku a poľským samosprávam dosiahnuť ciele pre elektromobilitu a alternatívne palivá a redukovať tak negatívne vplyvy znečistenia ovzdušia v Poľsku. Taktiež bude pokračovať v spolupráci s príslušnými úradmi pri umiestňovaní rýchlych a ultra rýchlych nabíjačiek, pričom má záujem o partnerstvá s mestskými samosprávami pri plánovaní zavádzania nabíjacej infraštruktúry.

Výskum a vývoj sa zameriava na zavádzanie najnovších špičkových technológií a testovanie prepojenia elektrických vozidiel, nabíjacej infraštruktúry a ukladania energie. Elektrické vozidlá sú „batérie na kolesách“, ktoré majú schopnosť využiť energiu na ďalšie napájanie (napríklad domova) alebo pri veľkom dopyte poskytnúť energiu sieti. Možnosti pre vytváranie čistejšej energie a jej uskladnenie, kým bude potrebná, sú už takmer neobmedzené. Infraštruktúra pre nabíjanie elektrických vozidiel je kľúčovým prvkom tohto cyklu tvorenia, ukladania a využitia energie a hľadanie maximálneho využitia tohto cyklu je kľúčovou súčasťou plánu GreenWay.

Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie

„Ekonomická budúcnosť Európy závisí od toho, či budeme lídrom v prelomových riešeniach budúcnosti a čistá mobilita je toho neodmysliteľná súčasť. Trh s elektrickými autami bude v nasledujúcich rokoch dynamicky rásť a ruka v ruke s tým porastie aj potreba hustej, spoľahlivej siete nabíjacích staníc. Odhadujeme, že v EÚ ich budeme do roku 2020 potrebovať 800-tisíc. Teší ma preto, že projekt GreenWay – so silným inovačným prvkom – je prvý stredoeurópsky projekt, ktorý benefituje z nástroja InnovFin EDP. Zaplátať dieru v nabíjacej infraštruktúre je nevyhnutné pre dôveru ľudí v nízkoemisné a bezemisné autá. Inovácie sú zasa nevyhnutné pre dlhodobú konkurencieschopnosť Európy.“

Vazil Hudák, viceprezident Európskej investičnej banky

“Modernizácia energetickej infraštruktúry, či už zvyšovaním kvality plynovej distribučnej siete alebo zvyšovaním dostupnosti nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá je dôležitá pre posilnenie konkurencieschopnosti Slovenska a zlepšenie životného prostredia. Podpora tejto investície do inovatívnej energie mimoriadne dobre zapadá aj do cieľov Slovenskej aliancie pre batérie, ktorú sme nedávno založili spoločne s Európskou komisiou a slovenskou vládou.”

Peter Badík, spoluzakladateľ spoločnosti GreenWay

“Našou víziou v GreenWay je zdravšia a čistejšia stredná a východná Európa, vďaka rozšírenému využitiu elektrickej mobility. Sme hrdí na podporu a dôveru Európskej investičnej banky pri presadzovaní tejto vízie. Financovanie EIB je základným komponentom nášho 34 miliónového plánu pridať niekoľko sto nabíjacích staníc v regióne, zaviesť špičkové technológie, zlepšiť služby zákazníkom a posilniť našu vedúcu pozíciu na trhu. Teraz, keď pracujeme na odstraňovaní prekážok pre masový príliv elektrických vozidiel do tohto regiónu, je čas, aby sa miestne samosprávy, automobilový priemysel a ďalší hráči spojili a podporili prechod na čistejšiu a zdravšiu elektrickú dopravu.”

Ján Miškovský, investor GreenWay:

„Investičný úver od EIB prinesie nielen rozvoj EV infraštruktúry v strednej Európe, ale vytvorí aj významný priestor pre inovatívne technológie využívané v tomto sektore. Najviac ma teší, že GreenWay už dlhodobo rozvíja elektromobilitu v našom regióne, čo výrazne pomáha pri znižovaní emisií a prispieva k spomaľovaniu klimatických zmien.“

Zdroj: vlastný/tlačová správa

Prečítajte si aj:

Kona EV: Hyundai to myslí s elektromobilmi smrteľne vážne a je tu auto s reálnym dojazdom cez 400 km (video)

Miroslav Illéš

Miroslav Illéš
OUTDOOR | PRÍRODA | AUTOMOBILY | TECHNOLÓGIE

Nechajte nám správu