Ford SYNC 3 AppLink Emulator – „reálne“ zobrazenie informačného systému SYNC 3 v počítači