Test tohto inovatívneho robota prebiehal 18 mesiacov a teraz je nasadený v reálnej prevádzke, kde pomáha ľuďom so zníženou mobilitou.

Roboty sú dlhodobo vnímané ako niečo zlé, čo má nahradiť ľudský personál vo výrobe, nakoľko majú lepšiu výkonnosť, nepociťujú únavu a rovnako tak nemajú city, ktoré by nejakým spôsobom riešili. To všetko je sčasti pravda, ale každá minca má dve strany. Súhlasíme s Fordom, ktorý hovorí, že si nevie predstaviť úplnú náhradu ľudskej sily robotmi, no spoluprácu človeka a robota na vysokej úrovni si predstaviť vie. Presnejšie by mali roboty ľudom pomáhať a odbremeniť ich od tej najnamáhavejšej časti práce, rovnako, ako to robí Robbie.

Robbie úzko kolaboruje s človekom (nie je to robot, ale „cobot“), pričom bol primárne navrhnutý na pomoc pre pracovníkov so zdravotným postihnutím a zníženou hybnosťou. Ide o výskumný projekt, ktorý bol viackrát ocenený a jeho primárnym cieľom bolo ukázať, že aj ľudia so zdravotným postihnutím môžu pracovať vo výrobe – ak chcú – bez všemožných obmedzení, bezpečnostných bariér a pod.

Ford robotics
Ford robotics

Tento projekt podporili aj známe inštitúcie ako RWTH Aachen University a Landschaftsverband Rheinland (LVR). LVR je najväčším poskytovateľom služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím v Nemecku. Taktiež ide o jedného z významných investorov tohto projektu s príspevkom vo výške 372 000 eur.  

Realita, v ktorej sa tento robot osvedčil na 100 %, je príbeh pána Dietmara Braunera, ktorý sa obával, že jeho 30-ročná kariéra vo výrobnom závode Fordu skončí kvôli problémom s ramenom a zápästím, ktoré ho zásadne limitovali. Tomuto pánovi teraz pomáha v širokom spektre úloh robot alebo „cobot“ Robbie.

Robbie a pán Brauner pracujú na linke, kde sa osádzajú špeciálne krytky motorov, pričom pán Brauner umiestni krytky do držiakov a vyzve robota, aby ich zdvihol a pevne zatlačil na miesto. Dôležité je aj to, že robot sa hýbe iba vtedy, keď ho k tomu vyzve človek a rovnako tak má množstvo senzorov a snímačov, aby náhodou nikoho nezranil.

Prvá skúška Robbieho ukázala, že funguje bez akýchkoľvek problémov, takže sa očakáva, že sa jeho pôsobenie rozšíri aj do ostatných závodov – ak to bude situácia vyžadovať.

Ford robotics
Ford robotics

Zdroj: motor1.com

Prečítajte si aj:

Miroslav Illéš

Miroslav Illéš
OUTDOOR | PRÍRODA | AUTOMOBILY | TECHNOLÓGIE

Nechajte nám správu