Ford si patentoval kamerový systém. Dôvodom nie je autonómne riadenie, ale fotky na sociálne siete