Dopyt po zelených autách rastie, no spoločnosti majú záujem o komplexné riešenia.

Dopyt po zelených autách vo firmách na Slovensku z roka na rok rastie, no ako ukazujú údaje spoločnosti Business Lease Slovakia, spoločnosti majú spolu s elektromobilmi záujem aj o nabíjaciu infraštruktúru.

Odbúranie prekážok

Hoci vláda pozastavila podporu elektromobility firmám je dôležité ukázať, že obavy, ktoré bránia plnému rozvoju elektrifikovaného, prípadne plug-in hybridného fleetu, sú neopodstatnené. „K najčastejším obavám patrí vysoká obstarávacia cena vozidla, nízky dojazd na nabitie, či nedostatočná sieť nabíjacích staníc na Slovensku. Predpokladáme, že odstránením obáv a nejasností v tejto oblasti bude ochota firiem presedlať na plne elektrifikovaný, resp. plug-in hybridný fleet podstatne vyššia,“ konštatuje k vývoju Michal Chudík z Business Lease Slovakia. Firmy podľa neho už teraz pozitívne vnímajú fakt, že elektromobily znižujú tvorbu CO2 až o -80 % v porovnaní s klasickým pohonom.

Hoci obstarávacia cena elektromobilu je v porovnaní s vozidlom na klasický pohon vyššia, dôležité je pozerať sa na celkové náklady mobility za obdobie využívania vozidla. Teda spravidla 4 a 5 rokov, po ktorom by obvykle vo firmách malo dôjsť k výmene vozidla. V takom prípade sa však už rozdiely výrazne zmazávajú, pretože vyššia obstarávacia cena je čiastočne kompenzovaná nižšími nákladmi na údržbu a servis takéhoto vozidla. Výrazne nižšie sú aj náklady na pohonné hmoty, keďže elektrický pohon je pri optimálnom spôsobe nabíjania na 100 km o cca 50-70 % lacnejší než klasický diesel či benzín.

Pokiaľ ide o komplexnosť riešenia a teda aj nabíjanie, firma má v takomto prípade prístup k nabíjacej infraštruktúre resp. jej lízingová spoločnosť zabezpečí nabíjaciu stanicu priamo do firmy, so službami od registrácie vozidla cez inštaláciu, revíziu a servis nabíjačky pre elektromobily, back-endový systém na kontrolu spotreby a spoplatnenie nabíjania pri SMART technológii, ako aj ďalšie servisné, pneuservisné a asistenčné služby.

Očakávanie rastu

Aj vzhľadom na už teraz zásadný medziročný rast podielu plne či čiastočne elektrifikovaných vozidiel na celkových registráciách predpokladá Michal Chudík, že plný potenciál predaja elektrifikovaných vozidiel dosiahne Slovensko o 3 až 5 rokov. „Rovnako očakávame neustály rozvoj nabíjacej infraštruktúry, a to tak verejne dostupnej, ako aj súkromnej. V oblasti cenotvorby očakávame postupné približovanie sa cien elektrifikovaných vozidiel cenám benzínových, resp. dieslových áut,“ dodáva obchodný riaditeľ Business Lease Slovakia.

 

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.

Nechajte nám správu